Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantıda ilk birleşimde komisyonlara gönderilen 5 madde meclis üyelerince oylandı. Raporların tamamı komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.Yukarı Şakran tapulama sahası 7511 ada 2 parsel, 7527 ada 5 parsel, 7527 adan 6 parsel, 7527 ada 7 parsel sayılı taşınmazların ve üzerinde bulunan yapıların 10 yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile karar verildi. Hacıömerli Mahallesi, Hacıömerli Atatürk Caddesi, No: 1 adresinde bulunan kahvehanenin 10 yıl süre ile kiralanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar ve Plan Bütçe Komisyonu raporları oy birliği ile kabul edildi.İmar Komisyonu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Projeler Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü'nün 08.02.2022 tarihli ve 341691 sayılı yazısı ile talep edilen; Yeni Kalabak, Aşağı Şakran ve Bahçedere Mahallelerinde oluşan atık suların bertarafı için 23 M II d 1/1000 ölçekli Yeni Şakran uygulama imar planı revizyonu paftasında Yukarı Şakran tapulamasında bulunan 63 ada 12, 13 ve 14 numaralı parsellerin ön kısmında bulunan otopark alanının 250 m2'lik kısmının Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Terfi İstasyonu) olarak planlanmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması talebinin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.Aliağa Belediyesi bünyesinde boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 6. dereceli Eğitmen kadrosunda Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılması düşünülen personel için belirlenen aylık net ücretin oy birliği ile kabul edildiğine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile kabul edildi.Mart Ayı Olağan Meclisi İkinci Birleşimi, birleşime katılmayan meclis üyesi Seçil Adalet Işık’ın mazeretinin kabulü ve bir sonraki meclisin 5 Nisan 2022 Salı günü saat 18.00’de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu

Peyzaj mimarlarından Karşıyaka’ya hatıra ormanı Peyzaj mimarlarından Karşıyaka’ya hatıra ormanı

3 Mart Ayı Meclisinin İkinci Birleşimi Yapıldı

Editör: Melisa Kucuk