Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’yle birlikte düzenlediği “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” iç paydaş toplantısı Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile belediye başkan yardımcıları, ilgili birimlerinin müdürleri, eylem planının hem yürütme hem de danışma kurulunda yer alan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Helil İnay Kınay, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sarptaş, Çevre Mühendisi Rahile Yeni, Çevre Mühendisi Selma Akdoğan ile şube temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Konak’ta kaçak moloz dökümüne geçit yok Konak’ta kaçak moloz dökümüne geçit yok

“Yerel düzeyde çözümler önemli”

Toplantıda konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın alarm verdiğini, insanoğlunun yaşam tarzı nedeniyle tabiatın artık yok olmanın eşiğine geldiğini vurguladı. “Dünyayı bu noktaya bizler getirdik. Şimdi gelecek kuşaklar için daha iyi, daha yaşanılır, nefes alınabilen bir dünya, bir ülke için hep birlikte çalışmalıyız. Bu bizlerin en temel görevi olmalı” diyen Batur, iklim krizinin sadece çevresel değil, ekonomik ve sosyal alanda da pek çok sorunu beraberinde getirdiğini belirtti. Batur, yaşamları tehdit eden bu sorunun yerel düzeyde tartışılarak, çözüm yolları aranmasının önemli olduğunu vurguladı. Batur, “Yerel yönetimlerin yapacağı planlama ve koordinasyon, atacağı her adım bu sorunun çözümünde geleceğe yönelik birer yol haritası oluşturacak. Konak Belediyesi olarak biz de 2021 yılının şubat ayında Kentsel İklim ve Enerji Girişimi altında hazırlanan Başkanlar Sözleşmesi’ne imza attık. Belediyemiz bu sözleşmeye bağlı kalarak 2030 yılına kadar yerel sera gazı azaltımı ve iklim uyum stratejilerini belirleyerek, geleceğe dönük politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi için paydaşlarıyla birlikte çalışmalar yapmayı sürdürecek. Hedefimiz, iklim değişikliğine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ilçe olmak” diye konuştu.

“Konak’a yakışan bir netice almalıyız”

Konak Belediyesi’nin insan odaklı, çevreye önem veren bir belediye olarak konuyla ilgili çalışmaları hassasiyetle takip etmesi gerektiğinin altını çizen Batur, “Dünya için, kentimiz için, ilçemiz için önemli bu konuda bizimle paydaş, bizimle yol arkadaşı olduğu için Çevre Mühendisleri Odası’na teşekkür ederiz. Konak Belediyesi’nde bu konuya paydaş olabilecek tüm müdürlüklerimizle beraber, bu konuyu daha iyi irdeleyerek Konak’a yakışan bir netice aldırmak ve alınan kararların sürdürülebilir olmasını sağlamak en önemli görevlerimiz olacak” dedi. Geleceğin yeşil kentlerinin planlanmasına bugünden başlanılması gerektiğini vurgulayan Batur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Eğer ekosistemin devamlılığını istiyorsak mutlaka ve mutlaka mücadele etmeliyiz. Hemen harekete geçmezsek, bunun sonuçları ne yazık ki çok ağır olacak. Bu yüzden her geçen günün önemi var. Yaşam şeklimizi değiştirerek, hazırlanan eylem planlarını ve programları uygulayarak bu krizle baş edebiliriz. Bu dünya bizim, bu gezegen hepimizin. Ona iyi bakmak, gelecek nesillere sağlıklı bir yaşam alanı bırakmak en temel görevimiz. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Türkiye’ye model olacak”

Toplantıda yapılan çalışmalarla gelinen nokta değerlendirilerek, atılacak ortak adımlar masaya yatırılırken Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nın yürütme ve danışma kurullarında yer alan Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı ve Çevre Yüksek Mühendisi Helil İnay Kınay, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Sarptaş ile çevre mühendisleri Rahile Yeni ve Selma Akdoğan yaptıkları konuşmalarda Konak Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı Helil İnay Kınay da Konak Belediyesi’yle yürütülen plan kapsamında Konak’ta hayata geçecek modelin İzmir’e ve Türkiye’ye örnek olacağını vurguladı. Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin Konak Belediyesi’ne destek sunmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Kınay, “Konak Belediyesi’nin güçlenip gelişeceği, kente yön vereceği çalışmalarda Konak Belediyemize katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Konak Belediyesi’nin kendi karbon ayak iziyle ve kurumsal çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeleri yapmak, Konak Belediyesi’nin kendi yönetimini yürütmesi, kendi kentinde sağlıklı ve dirençli yaşayabilmek için kurumsal sorumluluğunu ve verdiği sözü, bu kente sahip çıkma noktasında yerine getirmesiyle ilgili, Başkanımızın imza attığı tüm süreçlerde, ortak hedeflerde katkı vermeye çalışacağız” dedi. 

Editör: Atakan Şen