BUCA Belediyesi Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi çok yakın zamanda kapılarını açıyor. Buca Belediyesi, Başkan Erhan Kılıç’ın vizyonerliği ve liderliği öncülüğünde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında bir yeniliğe imza atıyor. Buca Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını yürütecek olan Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi Kasım ayı içerisinde hayata geçiyor. İzmir’in en yoğun nüfusuna sahip Buca’da sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, katılımcı yönetim anlayışıyla hizmet üreterek kenti geleceğe hazırlamak amacı ile kurulan İnovasyon Merkezi iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından çalışmalarına başlıyor. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yaptığı açıklamada Ar-Ge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi’ni Buca’ya değer katacak çalışmaları sebebi ile çok önemsediklerini belirtti. Yeni kurulan Merkez ile ilgili olarak heyecanlı olduklarını ifade eden BaşkanmKılıç “Genel olarak amacımız, İzmir’in en yoğun nüfusuna sahip, göç alıp veren , Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim alan 70 binin üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan ilçemizde, sosyal belediyecilik anlayışımıza uygun olarak kimseyi geride bırakmadan; kapsayıcı , adil, katılımcı yönetim anlayışımızla hizmet üreterek , Belediyede hizmet veren tüm ekibimiz ve yurttaşlarımızla kentimizi geleceğe hazırlamaktır ” diye konuştu.
 

YURTTAŞ KATILIMI SAĞLANACAK

Karşıyaka’da hayata engel yok Karşıyaka’da hayata engel yok

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi, Buca’ya değer katan, 17 sürdürülebilir kalkınma amacı ekseninde yaratıcı, yenilikçi, sürdürülebilir, kapsayıcı hizmetler tasarlayacak. Yeni bir kent yaratma amacı ile tüm paydaşların katılımı ile yerel sorunlara proje bazlı kolektif çözümleri üretip uygulamaya koyacak. Tüm bu çalışmaları yaparken de katılımcı yönetim anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor. Merkezde, uluslararası ve yerel aktörlerle işbirliği geliştirilirken, kurum içi ve kurum dışı kapasiteyi güçlendirmeye yönelik eğitimler yapılacak. Hak temelli yurttaş katılımını sağlamak üzere gönüllü katılım platformu gibi dijital araçlar tasarlanarak, inovatif projeler geliştirilecek. Bu kapsamda Bucalıları geleceğe hazırlayacak panel, konferans, atölye çalışmaları , sosyal inovasyon , sosyal girişimcilik , deneyim paylaşım toplantıları , odak grup toplantıları , sosyo- kültürel etkinlikler yapılacak.