Kadına yönelik şiddet tüm dünya kadınlarının ortak sorunu haline gelmiştir. Haksızlık, adaletsizlik ve ayrımcılığa uğrayan her bir kadının yanında yer almak, insan olan herkesin asligörevidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda ifade ettiği gibi ‘‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir.’’ İnsani duygularını kaybetmiş, canilerin kıydığı kaybettiğimiz kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kadına dönük şiddetle mücadele toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Bu durumu özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele dayanışma içerisinde topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı asla değildir.

Bizlere değer katacağını düşündüğümüz, tüm farklılıklarımızla ortak meselemizin olan kadını geniş çerçevede ele almamız gerekiyor. Bizim inancımızda bildiğimiz ve bilmediğimiz varlıklar içinde asıl olan insandır. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde ve kültürümüzde yeri yoktur. Aile yapımızla ilgili hassasiyetlerimizde kadın ne kadar sorumluluk sahibiyse erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir.

Saygılı’dan ‘Yüzleşin’ çıkışı Saygılı’dan ‘Yüzleşin’ çıkışı

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin temelini oluşturan mağdurun korunması ve desteklenmesi ile önleyici çalışmalarda kurumsal hizmetler daha da önem  kazanmıştır. Şiddeti önlemek, soruşturmak, kovuşturmak, ortadan kaldırmak kısaca doğru müdahaleyi gerçekleştirmek ancak ihtiyaca uygun tasarlanmış kurumsal yapılar ve programlarla mümkündür.

Bugüne kadar kadınların şiddet konusu başta olmak üzere her alandaki hak arama mücadelelerinde yanlarında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kadına karşı şiddeti sıradanlaştıran yaklaşımları insani ve ahlaki değerleri güçlendirerek ortadan kaldıracağız. Bu konuda bakanlıklarımızla beraber üniversitelerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyanın yapacağı her çalışma çok önemli ve kıymetlidir. Unutulmamalıdır ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda her biri canımızdan bir parça olan annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir.
İnanıyorum ki özgüvenleri yüksek, cesur, eğitimli kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda sayılarının artması, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

Editör: Alper ÜNALAN