Sempozyumun ilk gününde açılış töreni ve sergi gerçekleştirilecek. Ardından Prof. Dr. Esin Doğer’in başkanlığında gerçekleştirilecek ilk oturumda Akın Ersoy Karşıyaka ve çevresinin Tarih ve Arkeolojisi üzerine konuşucak. Cumhur Tanrıver ise Smyrna kazıları hakkında söz alırken Erkan Serçe Karşıyaka rıhtımını anlatacak. Programın ilk oturumunun son konuğu ise ‘Geçmişten günümüze Bostanlı’ konu başlıklı sunumuyla Pelin Böke olacak.

Karsiyaka_2317

Başkan Çiçek’in İlk Toplantısı Muhtarlarla Başkan Çiçek’in İlk Toplantısı Muhtarlarla

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ KONUKLAR YER ALACAK
Karşıyaka’da mimari yapı ve sosyal durumların inceleneceği ikinci oturum, Ayşe Ayça Ortaer ve inci Kuyulu Ersoy'un Karşıyaka mimarisinde Art Nouveau ve Art Deco Akımları ile ilgili yapacağı sunum ile başlayacak. Sonrasında Siren Bora Karşıyaka Yahudileri, Aybala Yentürk Kuruluşlarından Cumhuriyet'e kadar Karşıyaka'da faaliyet gösteren Fransız okulları, Cenk Berkant Karşıyaka ikiz köşkler üzerine düşünceler ve Kadriye İnan, heykel sempozyumlarının kamusal alan sanatına olan katkıları hakkında konuşma yapacak. İkinci oturuma Prof. Dr. Bozkurt Ersoy başkanlık edecek. Programın son oturumunda ise İzmir’in işgalinin İstanbul’a bildirilmesi, Mudanya sürecinde Mustafa Kemal Paşa’nın İzmir’deki faaliyetleri, Doğançay Köyü Mezarlığı Osmanlı dönemi kadın mezar taşları, Karşıyaka Yamanlar Köyü mezar taşları ve Karşıyaka mezar taşlarında sembolizm konularında Halil Özcan, Sinan Miser, Ender Özbay, İlyas Yaşayacak ve Ertan Daş konuşacak. Günün son oturumu da Dr. Erkan Serçe başkanlığında gerçekleştirilecek.

Karsiyaka_2312
KENTE DAİR HER ŞEY BU PROGRAMDA!
25 Kasım 2021 saat 10.00’da başlayacak olan sempozyumun ikinci günü de program üç oturumda gerçekleştirilecek. Prof.Dr.İnci Kuyulu Ersoy’un başkanlık edeceği ilk oturumun konukları Begüm Erdoğmuş Manav ve Gökhan Günzdüzoğlu, Beral Alacı, Hasan Sarptaş, Ortaç Onmuş ve Kemal Şendikici olacak. Konuklar Karşıyaka kıyı yerleşiminin tarihsel süreçte değişimi ve kıyı yaşantısındaki yerel özelliklerin irdelenmesi, 1960 askeri darbesi sonrasında Karşıyaka’da siyasi ortamın şekillenmesi ve 1961 seçimleri, yenilenebilir enerji tesislerinin çevresel etkileri, dünyanın büyük kentleri, sahip oldukları zengin yaban hayatı ve Karşıyaka ile Karşıyaka’da sürdürülebilir turizm yaratmak olmak üzere çeşitli konu başlıklarını ele alacak. 13.30’da başlayacak olan ikinci oturumda da yabancı kaynakların ışığında Kordoleontos’tan Karşıyaka’ya, Karşıyaka’da sürdürülebilir bir kent yaşamı için enerji ve iklim eylem planının önemi ve Gediz Nehri'nin eski yatağına döndürülmesi ve İzmir Limanı konuları Tufan Atakişi, Mete Çubukçu ve Mert Biter ile Nejat Yentürk tarafından konuşulacak. İkinci oturum Doç. Dr. Hasan Uçar başkanlığında sürdürülecek. Üçüncü ve günün son oturumuna Dr. Eren Akçiçek başkanlık edecek. Bu oturumda da suya kavuşmak, 1930'lu yıllarda İzmir kent gündemine dair bir konu: Karşıyaka’nın içme suyu sorunu, Karşıyaka’nın su sorununa çözüm arayışı: Yamanlar suyu, Karşıyakalı bir iş insanı ve ailesi Küçük Telat Muşkara ve Muşkar a ailesi ve Pennetti ailesi konuşulacak. Abdülkadir Hazman, Asil Kaya, Murat Kaya, Ahmet Mehmetefendioğlu, Eda Özmutaf oturumda konuşmacı olarak yer alacak. 

Karsiyaka_2313

DEĞERLENDİRME PANELİ YAPILACAK
Sempozyumun son gününün ilk programı saat 09.00’da Mert Rüstem’in Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi kurucusu ve Karşıyaka kent kültürüne katkısı konusunda yapacağı açıklamalar ile başlayacak. Ardından Mehmet Karaman yerel yönetimlere bağlı müzeler ve müzecilik çalışmaları-Karşıyaka Belediyesi müzeleri örneği, Ahmet Akçay ile Hamza Yaşar Atillâ İlhan’ın eserlerinde değerler ve Damla Dur erken çocukluk döneminde değer aktarımında Muzaffer İzgü’nün eserleri konularında konuşmalar yapacak. Oturuma Doç. Dr. Akın Ersoy başkanlık edecek. Prof. Dr. Cumhur Tanrıver’in başkanlık edeceği ikinci oturuma Nuran Yıldırım, Hasan Aslan Akpınar ve Şerif Kutludağ konuk olacak. Konuklar Karşıyaka’nın sağlık bekçisi Dr. Fatma Saada Emin Kaatçılar, Prof. Ayetullah Sumer’in İzmir Ve Karşıyaka’daki çocukluk ve gençlik yılları anlatılacak. Sonrasında ise Karşıyakalı olma bilinci masaya yatırılacak. Prof. Dr. Ahmet Talimciler’in başkanlık edeceği son oturumda ise Talimciler Karşıyakalılar yaşadıkları yer, simgeler, kişiler, mekanlarla olan ilişkilerini nasıl tanımlıyorlar konusunda konuşma yapacak. 108. yılında Karşıyaka Spor Kulübü tarihine katkılar: Karşıyaka Türk Mümarese-i Bedeniyye Terakki Kulübü’nün kuruluşuna ait bulgular hakkında Bedri Cumhur Doğu söz alacak. Hüsnü Tekeşin de Türk-Yunan dostluğuna ilk katkı: 1930’larda Karşıyaka Spor Kulübü’nün Sakız ve Midilli temasları ile ilgili açıklama yapacak. Sempozyumun son oturumunun ardından bir değerlendirme paneli gerçekleştirilecek, panelde Ersin Doğer, Hasan Uçar ve Orhan Beşikçi yer alacak. arından programın kapanışı gerçekleştirilecek.

Editör: Alper ÜNALAN