Hedef güçlü kadın, güçlü Bayraklı Hedef güçlü kadın, güçlü Bayraklı

Konak’ın 5 buçuk milyonluk iki projesi yola çıktı

 Konak Belediye Meclisi, mayıs ayı toplantısında tarihi bir karara imza atarak Konak Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında yaklaşık 5 buçuk milyon TL hibe almaya hak kazanan iki projenin uygulanmasını oybirliğiyle kabul etti. Projelerin ilki Konak Belediyesi’nin Sosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı “Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme” projesi 150.000 Euro hibe ile yola çıktı. Konak Belediyesi’nin yine Sosyal Sosyal İklim Derneğiyle birlikte proje ortağı olduğu ikinci proje olan,  Almanya'dan Hamm ve İtalya'dan Saluzzo Belediyelerinin de yer aldığı   SPACE - Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık” projesi ise 104.785 Euro hibe desteği ile start aldı.

İklim değişikliği için uluslararası işbirliği

İklim değişikliğine uyumda yerel çözümlerin arandığı “Clocalization - İklim Değişikliğine Uyum İçin Yerelleştirme” projesinde, Konak Belediyesi ve Avrupa’dan belediyeler birlikte çalışacak. Uluslararası bir çalışmanın yapılacağı proje kapsamında yapılacak inceleme gezileri ve eğitim seminerlerinin ardından projenin çıktısı, düzenlenen çalıştayla oluşturulacak. Yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum planı geliştirmek ve yerelde uygulanacak stratejilere dijital kanallar vasıtasıyla rehberlik etmek amacıyla yürütülecek projede iki Avrupa Birliği ülkesinden dört yerel yönetime çalışma ziyaretleri düzenlenerek iyi uygulamalar yerinde incelenecek. Bu çalışma ziyaretlerinin ardından Konak’ta dezavantajlı gruplara ve sektör temsilcilerine yönelik eğitimler verilerek bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştayın sonucunda Konak İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi Belgesi oluşturulacak ve bu strateji belgesi dijital bir portal üzerinden benzer çalışmalar yapmak isteyen Belediyelerle paylaşılacak.

Konak, İklim Zirvesine ev sahipliği yapacak

 “SPACE - Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık” projesinde ise Konak Belediyesi ve Sosyal İklim Derneğinin yanı sıra Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi de proje ortağı olarak yer alıyor. Proje kapsamında, proje ortağı belediyeler arasında çalışma ziyaretleri düzenlenecek. Konaklı gençlere ve çocuklara yönelik bir İklim Farkındalık Merkezi kurulacak. Bunun yanı sıra, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden toplam 20 yerel yönetimden temsilcilerin katılacağı İklim Zirvesi de Konak’ta gerçekleştirilecek.