Bayraklı Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkıyor Bayraklı Belediyesi, tarihi değerlere sahip çıkıyor

İZ-AFED Derneği ve İzmir Kent Konseyi Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu tarafından birlikte 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü Nedeniyle İzmir’de Farkındalık Etkinliği Düzenledi:
 Geçen yıl ilki İzmir Kent Konseyi - Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu ve İZ-AFED Derneği ortaklığı ile yapılan etkinliğin, bu yıl ikincisini gerçekleştirildi. Etkinliğin düzenleyiciliğini ve moderatörlüğünü üstlenen İZ-AFED Derneği Başkanı ve İzmir Kent Konseyi - Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı Servet ERTAŞ’ın açılış konuşması ile saat: 20.30 da başlayan toplantıda ; İZ-AFED Derneği Başkanı ve Bütünleşik Afet Yönetimi Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı ERTAŞ; konuyu çok önemsediklerini, afetleri, proaktif ve bütünleşik açıdan ele aldıklarını ve yıkım yaşandıktan sonra değil, olmadan önce konuşmanın önemine vurgu yaparak etkinliği başlattı. ERTAŞ; Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de, bundan yaklaşık 100 yıl önce söylediği; "Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur."sözü, tam olarak bugünün çağdaş afet yönetimini tarif etmektedir. Yoksa salt afet sonrası yara sarma şeklindeki palyatif çözümlerle, afet yönetiminde başarı olunması pek mümkün görünmüyor. Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerin içinde bulundukları kısır döngü tam olarak budur. Kaderci bir yaklaşım ve edilgence olacakları beklemek, sadece afetten afete uyanan acıma ve yardım etme duygusunun ağır bastığı bir duyarlılıkla da, toplum afet bilinci ve farkındalığı oluşmayacaktır. Ayrıca afet kavramı sadece depremden ibaret olmayıp; jeolojik, meteorolojik, hidrolojik olmak üzere doğa kaynaklı, ayrıca teknolojik ve insan kaynaklı pek çok afet türü mevcuttur. Çevre tahribatı ile doğrudan ilişkili olan ve türlü meteorolojik afetleri de etkileyen-tetikleyen
İklim Krizi de, aslında yavaş gelişen bir afet türüdür.” dedi. Afet Yönetiminde, belirleyici role sahip Afet Risk Yönetimi konusunun farklı boyutlarıyla ele alındığı bu etkinlikte, ilk konuşmacı; Afet yönetimi alanında ülkemizin saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman.  Kendisi DEÜ  Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin Başkanlığı görevini yürütmektedir. Fark yaratan ve ezber bozan değerli bilimsel çalışmaları ile yakından tanınıyor. Zerrin Hoca, “Afet Risk Analizleri ve Fırtına İçin Bir Yaklaşım”  konulu bilimsel çalışmasını hakkında sunum yaparak, Fırtına’nın bir afet türü olduğunu ve bu konudaki değerli bilgilerini paylaştı. İkinci konuşmacı; İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Şube Sekreter Üyesi İnşaat Mühendisi Aynur Gündoğdu; Afet Yönetiminin önemli unsuru inşaat mühendisliğiyle ilgili ve İMO İzmir Şubesinin yaptığı yapı envanter çalışması hakkında bilgileri paylaştı. Üçüncü konuşmacı; İZ-AFED Derneği kurucularından ve mevcut Başkan Yardımcı Av. Birgül Değirmenci. DEÜ Afet Yönetimi bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Değirmenci, 30 Ekim 2022 Sisam-İzmir depremi sürecinde binaları hasar gören pek çok kurum ve kişilerin hak sahipliği başta olmak üzere Afet Yönetim Uzmanı olarak hukuki destek verdi. Konuşmasında; 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir Depremi sonrasında, bu depremin acı deneyimlerinden çıkarımlar yaparak kurulan İZ-AFED Derneğinin kuruluş sürecini anlatarak Afet mevzuatı, afet risklerini azaltma bağlamında değerlendirmesini yaptı. Afetlerin toplumda yarattığı ekonomik kayıplar ve sosyal travmaları, dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmasını aktardı. Konuşmacılara yönelik soruların cevaplandırılması, dinleyicilerin görüş ve önerilerle katkısının ardından Moderatör Servet ERTAŞ’ın son konuşmasında söylediği; “Her şeyi tecrübe edecek kadar yaşamıyoruz. Lütfen yaşanmışlıklardan gerekli dersleri çıkaralım.” Afetsiz günler dileği ile, program 22.30 gibi sona erdi.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal