KalDer İzmir CEO Buluşmaları sürüyor KalDer İzmir CEO Buluşmaları sürüyor

6 Şubat Pazarcık ve 20 Şubat Samandağ merkezli depremlerin ardından büyük zarar gören ve kısmen yıkıma uğrayan Eski Antakya (Kentsel Sit Alanı) bu sefer de başka bir tehlike altında. Depremler sonrasında tarihi dokudaki yıkıntıların, molozların koruma altına alınması gerektiği konusunda karar verildi. Bununla birlikte tescillenmemiş ancak tescile aday yapıların enkaz kaldırma çalışmaları adı altında bölgeden tahliyelerine tanık olunurken , bunların tümü kayıt altına alındı. Az sayıda tescilli binaların yanı sıra çok sayıda tescile değer geleneksel yapının da korunmasını isteyen Hatay Ortak Meselemiz Konseyi , Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı-Koordinatör Valiye başvuruda bulundu. Kültürel mirasımızı korumak ve medeniyetler beşiği Hatay’ı yeniden eski ruhuna kavuşturmak için kurulmuş olan Hatay Ortak Meselimiz Platformu; uzman hocalar, arkeologlar ve mimarlardan oluşan Kültürel Miras Bilim Komisyonu , Kültür-Turizm Bakanlığı ile Çevre- Şehircilik Bakanlığı ve Koordinatör Valiliğe resmen başvuru yaparak sürecin durdurulması talebinde bulundu. Başvuru sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile 5 Nisan’da Hayat Mozaik Müzesi’nde geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Yetkililerden, kentsel sit alanı içinde sadece tescilli yapıların değil geleneksele uyumlu karakteristik enkazların da korunacağına ve kontrollu taşınmasına dair karar verildi. Ayrıca 5 Nisan 2023 tarihli 7033 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘riskli alan’ statüsüne alınan tarihi Kent Merkezi’nde yapılacak tüm işlemlerin yetki kontrolünü Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağlayacağı bilgisi de Antakya için son derece önemli. HATAY ORTAK MESELEMİZ PLATFORMU, tarihi kent merkezinde gerçekleştirilecek her türlü tasarrufun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda öngörülen kural ve koşullara uygun olarak yürütülmesi konusunda talebini toplantıda gündeme getirdi. Platformdaki kültürel miras bileşenleri ihtiyaç olanher konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na destek ve katkı verme taahütünde bulundu.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal