DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, panelde Türk dış politikasının son dönemdeki başarıları, fırsatları ve tehditlerinin farklı bakış açılarıyla tartışıldığını aktarırken; 2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Rektör Hotar, “Bu vesileyle, Türkiye’nin dış politikada yakın geçmişteki başarılarını, bugünkü durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirmek önem arz etmektedir. Son dönemde uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz sahibi olan, insani yardım ve göçmen krizi konularında öncü bir rol üstlenen ülkemiz, ‘dünyanın vicdanı’ pozisyonunda olmayı sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bizler de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dış ilişkilerimize yön veriyoruz” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ‘2023 Yılı Türk Dış İlişkilerinin Değerlendirilmesi’ isimli panele ev sahipliği yaptı. DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda yapılan panelde, Türkiye’nin dış ilişkilerindeki mevcut durumu, gelecekteki potansiyelleri ve bu alandaki stratejik adımları değerlendirildi. DEÜ Rektörlüğü öncülüğünde, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ve DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBAMER) iş birliğinde düzenlenen panel programına; Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tanarslan, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile öğrenciler katıldılar. 

FARKLI BAKIŞ AÇILARIYLA DEĞERLENDİRİLDİ
Türk dış politikasının 2023 yılındaki seyri ve detaylarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı paneli değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, etkinliğin önemine vurgu yaptı. Panelde, Türk dış politikasının son dönemdeki başarıları, fırsatları ve tehditlerinin farklı bakış açılarıyla tartışıldığını aktaran Rektör Hotar, “DEÜ olarak, ülkemizin dış ilişkilerini daha iyi anlamak ve geliştirmek adına yapılan çalışmalara destek vermekten gurur duyuyoruz. Bugünkü panelimizde de Türk dış ilişkilerinin son dönemdeki genel durumuna ışık tutup, değerli panelistlerimizin anlatımlarıyla bu yönde önemli değerlendirmeler ortaya koyduk. Panel konuşmacılarımız ayrıca 2023 yılını değerlendirirken, Türk dış politikasının geleceğine ilişkin önerilerde de bulundular. Ülkemizin dış ilişkilerine yön veren faktörleri anlamak adına önemli çıktılar elde ettiğimiz etkinliğimizin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“TARİHİ SORUMLULUKLAR ÜSTLENİLDİ”
2023 yılının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle de ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Hotar, “Bu vesileyle, Türkiye’nin dış politikada yakın geçmişteki başarılarını, bugünkü durumunu ve gelecekteki hedeflerini değerlendirmek önem arz etmektedir. Türkiye olarak son yıllarda, bölgesel ve küresel düzeyde pek çok gelişmeye tanıklık ettik.  Ülkemiz, gelişmelere karşı hem kendi ulusal çıkarlarını korumak hem de bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak için tarihi sorumluluklar üstlendi; büyük çaba gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, istikrarlı bir dış politika gözeterek bölgesel ve küresel aktörlerle yeni iş birliği alanları oluşturdu. Uluslararası kuruluşlarda daha fazla söz sahibi oldu. İnsani yardım ve göçmen krizi konularında öncü bir rol üstlendi ve halen daha ‘dünyanın vicdanı’ olmayı sürdürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, bizler de ülkemizin menfaatleri doğrultusunda dış ilişkilerimize yön vermeyi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. 

“ÜNİVERSİTELER DIŞ POLİTİKANIN ANA BİLEŞENLERİNDEN”
Açıklamalarını sürdüren Rektör Hotar, yükseköğretim kurumlarını Türk dış politikasının ana bileşenlerinden biri olarak gördüklerini ifade etti. Rektör Hotar, “Bu noktada eğitim kurumlarının ve üniversitelerin Türk dış politikasındaki önemine dikkat çekmek istiyoruz. Öte yandan Yükseköğretim Kurulu’nun uluslararasılaşma stratejisi ve hedefleri kapsamında pilot olarak seçilen Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021-2025 Dönemi Stratejik Planı’nda Uluslararasılaşmayı, ‘Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirmek’ amacı altında birincil hedef olarak belirlemiştir” bilgisini paylaştı.

“ULUSLARARASILAŞMAYA ÖNEM VERİYORUZ”
Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Tansarslan, DEÜ’nün uluslararasılaşma noktasında girişimlerinin değerinin altını çizdi. Tanarslan, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, uluslararasılaşma noktasında attığımız adımların hem ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri hem de Türk dış politikasında önemli bir yer tuttuğunu biliyor; bu sorumluluk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada biraz sayısal veri paylaşmak gerekirse, DEÜ olarak Erasmus Plus anlaşma sayımız toplamda 335. Yunanistan’dan İrlanda’ya kadar 28 Avrupa ülkesi ile anlaşmamız mevcut. Bu kapsamda son 5 yılda 250 yabancı öğrenciyi Üniversitemizde misafir ederken, 1350 öğrencimizi eğitim ve staj için yurt dışına gönderdik. Üniversitemizde toplam 6258 yabancı öğrencimize eğitim veriyoruz. Bu sayı tüm öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. 112 farklı ülkeden öğrencimiz DEÜ’de öğrenim görüyor” diye konuştu.

EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı

Panelin açılış bölümü konuşmacılarından DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula Değirmenci ise sözlerinde, Türkiye’nin dış ilişkilerinde geçmişe kıyasla oldukça başarılı ve söz sahibi olduğu bir dönemden geçtiğini ifade etti. Değirmenci, 20-30 yıl öncesine göre Türkiye’nin dış ilişkilerde adının geçtiği gelişmelerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.  

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumu bölümünde, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ve DEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem Aşkar Karakır, panel konuşmalarıyla Türk dış ilişkilerini değerlendirdiler. DEÜ Dış İlişkiler ve Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile İşletme Fakültesinin desteğiyle düzenlenen panelin oturum başkanlığını ise DEÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Şevket Ovalı yaptı.
 

Editör: Birgül Gümüştaş