Ege Üniversitesinde kontenjanlar yüzde 100 doldu Ege Üniversitesinde kontenjanlar yüzde 100 doldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” 2023 yılı raporu yayımlandı. Raporda Ege Üniversitesi, “Araştırma Alanı Bazında” üniversiteler arasında toplam 20 Alan ve 130 alt alan arasından 115 alt alanda yer aldı. Böylelikle Ege Üniversitesi alt alanların yüzde 89’unda yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca Ege Üniversitesi “Sağlık” ve “Kimya” alanlarındaki alt alanların tümünde, “Tarım ve Gıda”, Fizik, Kimya Mühendisliği” gibi alanların yaklaşık yüzde 95’inde yer alarak araştırma hacmi ve kalitesi bakımından en üst grubu temsil eden birinci bölgede yer aldı. Raporu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde oluşturduğumuz güçlü bilimsel üretim iklimi sayesinde yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor. Ülkemizin öncelikli alanlarında yürütülen disiplinlerarası araştırmaların artırılmasını sağlamak ve araştırma alt yapısı anlamında sahip olduğumuz dinamikleri harekete geçirmek, üniversitemizde üretilen proje ve yeniliklere zenginlik kazandırmak için yoğun bir seferberlik başlattık. Bu kapsamda TÜBİTAK tarafından hazırlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi’ 2023 yılı raporunda üniversitemiz, ‘Cumhurbaşkanlığı 11 Kalkınma Planı Öncelikli Alanları’ ile paralel bir şekilde yürüttüğü ‘Sağlık, Tarım ve Gıda, Kimya, Biyoteknoloji, Çevre ve Enerji’ alanlarındaki çalışmaları ile yetkinliğini ve kalitesini tescilledi. Ege Üniversitesi olarak alan yetkinliklerindeki bölge dağılımlarımıza baktığımızda bu alanlarda birinci bölgede yer alıyoruz” dedi.

“Alt alanların yüzde 89’unda Ege Üniversitesi var”
Ege Üniversitesinin raporda yer alan diğer alanlarda da önemli bir başarıgösterdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversite olarak raporda yer alan araştırma alanı bazında üniversiteler arasında göstermiş olduğumuz performans neticesinde araştırma alanı bazında üniversiteler arasında 130 alt alanın 115’inde yer aldık. Üniversitemiz, alt alanların yüzde 89’unda yer alma başarısı gösterdi. Özellikle Sağlık ve Kimya alanlarındaki alt alanların tümünde, Tarım ve Gıda, Fizik, Kimya Mühendisliği gibi alanların yaklaşık yüzde 95’inde üniversitemiz araştırma hacmi ve kalitesi bakımından en üst grubu temsil ederek birinci bölgede yer alarak zirveye yerleşti” diye konuştu. Ege Üniversitesi “Alan Bazında Yetkinlik Analizi” kapsamında 2023 yılında hacim ve kalite göstergelerine göre: Akciğer ve Solunum, Analitik Kimya, Arıtma Teknolojileri, Arkeoloji, Astronomi-Astrofizik, Aşı, Bitki Koruma, Biyokimya-Genetik ve Moleküler Biyoloji, Biyomedikal Ekipman Teknolojileri, Biyomühendislik, Deniz Bilimleri, Dişçilik, Endokrin, Gastroenteroloji, Geniş Bant Teknolojileri, Gıda Biyoteknolojisi, Güneş, Hematoloji, Histoloji, İç Hastalıkları, İlaç, Kardiyoloji,Kömür, Nefroloji, Obstetrik, Onkoloji, Organik Kimya, Romatoloji, Sinir Bilimleri ve Beyin, Su Ürünleri, Tarla Bitkileri, Tıbbi Tanı Kitleri, Uzay ve Gezegen Bilimi araştırma alanlarında yer alıyor.