EÜ Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde düzenlenen sempozyuma Prof. Dr. Mehmet Fatih Öğüt, Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç, Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, Dr. Öğr.Üyesi Gülce Kirazlı, Araş. Gör. Dr. Emre Şahin, akademisyenler, KBB, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, nöroloji, odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanları, dil ve konuşma terapistleri, odyologlar ile öğrenciler katıldı.

Ege Üniversitesi sigara ile  topyekûn mücadele ediyor Ege Üniversitesi sigara ile topyekûn mücadele ediyor

         Sempozyumun açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıç, “Doğuştan sağır olan, yani konuşma seslerini duyamayacak düzeyde işitme kaybı olan bireylerde iletişimin alıcı yönü yanında ses, rezonans, konuşma ve dil gibi ifade edici yönleri etkileniyor. Bu çocukların, hastaların rehabilitasyonu veya habilitasyonuyla ilgilenen odyologların ses, rezonans, konuşma ve dil konularını, terapi yöntemlerini bilmesi gerekiyor. İletişim bilimleri bir bütündür, bu nedenle iletişimle ilgilenen hekimlerin, KBB uzmanlarının da odyoloji, dil, konuşma ve ses bilmeleri, dil ve konuşma terapistlerinin odyoloji bilmeleri gerekmektedir” dedi.

         “Foniatri bilimi devam eden bir gelenek”

Prof. Dr. Kılıç, “Türkiye’de foniatri biliminin doğduğu ve geliştiği bir merkezde, Ege Üniversitesinde yapılan bir toplantıda eş başkan olmak benim için büyük bir onur. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Foniyatri Sempozyumunun diğer eş başkanı Fatih Öğüt arkadaşıma, organizasyonda yer alan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalında saygı ve rahmetle andığım Orhan Cura hoca ile başlayan Övünç Günhan, Atilla Yavuzer gibi hocalarla devam eden foniyatri geleneği bugün sevgili arkadaşım Fatih’le devam ediyor. Övünç hocanın 1963 yılında tamamladığı ‘Sağır ve Dilsizler’ konulu tıpta uzmanlık tezine ve bunu takip eden yıllarda KBB Anabilim Dalına bağlı olarak açılan ‘İşitme Engelliler Anaokulu’na vurgu yapmak istiyorum. Bu iki olayın Türkiye’deki iletişim bozuklukları biliminin gelişimindeki yerleri çok önemli” diye konuştu.

Sempozyumda alanında uzman konuşmacılar tarafından “Ülkemizde ve Yurtdışında Foniatri,  Türkiye’de İletişim Bozuklukları Biliminin Dünü, Bugünü ve Geleceği, Afazili Hastalarda Değerlendirme, Türk İşaret Dili, Ses Bozukluklarında Tedavi, Profesyonel Ses, Yutma, Nörolojik Ses Bozukluklarında Tedavi Uygulamaları, İletişim Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi” konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Ayrıca sempozyumda katılımcılara Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç tarafından “Nazal Rezonans Bozukluklarında Tanı ve Tedavi” kursu verildi

Editör: Atakan Şen