Bu proje ile kadınlar afetlerde daha etkin rol üstlenecekler Bu proje ile kadınlar afetlerde daha etkin rol üstlenecekler

Egeli akademisyenden İtalya iş birliğinde uluslararası “Yenilenebilir
Enerji” projesi

 Ege Üniversitesi akademisyenleri tarafından hayata
geçirilen uluslararası ortaklı projeler TÜBİTAK nezdinde kabul görmeye
devam ediyor. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyesi
Prof. Dr. Şule Erten Ela’nın yürütücülüğünü yaptığı “Elektrokimyasal
Yeşil Hidrojen ve Oksijen Üretimi” başlıklı proje, TÜBİTAK ile İtalya
Ulusal Araştırma Kurumu (CNR) arasındaki işbirliği çerçevesinde açılan
çağrı kapsamında desteklenen üç projeden biri oldu.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şule Erten Ela, “Güneş enerjisi
üzerine yapılan araştırmaların artması, fosil kaynaklara olan
bağımlılığı azaltmak, düşük karbon emisyonu ya da net sıfır emisyon
gibi pek çok soruna çözüm olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynağı ile
elde edilen hidrojen ‘Yeşil Hidrojen’ olarak adlandırılmaktadır. Yeni
nesil güneş hücreleri arasında yer alan ve son zamanlarda yıldızı en
çok parlayan araştırmalar, artan verimlilikleri ile Perovskit Güneş
Hücreleri üzerine yapılan çalışmalardır. Enstitümüzde bulunan Temiz
Oda Laboratuvarında çalışmalarını gerçekleştireceğimiz projeyi, Ege
Üniversitesine kazandırmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz.
Yenilenebilir enerji, güneş enerjisini kullanan perovskit güneş
hücresinden su ayrışma mekanizması ile yeşil hidrojen ve oksijenin
üretildiği bu teknolojinin üretilmesi, ülkemiz adına da önemli bir
gelişme. Özgün projemiz kapsamında yeşil hidrojen üretim süreçlerinin
yanı sıra düşük maliyetli ve verimli Perovskit Güneş Pillerinin
üretimlerine yeni yaklaşımlar sunacağız. Mevcut işbirliğimiz, yeni
nanomalzemelerin geliştirilmesi, elektroliz yöntemi ile Yeşil Hidrojen
ve Oksijenin üretilmesi adımlarını içeriyor” diye konuştu.

“Dünyada pek çok sektör bu alana yönelik çalışmalar yapıyor”

Prof. Dr. Erten Ela, “Yeşil Hidrojen terimi, aynı zamanda temiz
hidrojen anlamı içeriyor. Temiz proses ve yöntemlerle üretilen temiz
hidrojen, suyu oksijen ve hidrojene ayırmak için kullanılan
yöntemlerden biri olan elektroliz yöntemi ile elde edilebilmektedir.
Bugün, özellikle ülkemizde ve dünyada pek çok sektör yeşil hidrojen
elde etmek üzere yenilenebilir enerji alanında çalışmak istiyor.
Projede İtalyan ekibi, HER ve OER reaksiyonları için aktif ve seçici
yüksek entropili metal fosfit yeni sınıf nanomalzemelerin üretimi ve
karakterizayonlarını gerçekleştirecek. Türkiye tarafının geliştireceği
Perovskit güneş hücreleri ile desteklenen elektroliz sistemi ile
yenilenebilir enerjiden Yeşil Hidrojen ve Oksijen üretimleri proje
kapsamında gerçekleştirilmiş olacak. İtalya ile ikili işbirliği
kapsamında alınan bu proje ile yeni teknoloji ve bilgilerin karşılıklı
transfer edilerek alanda daha da güçlenilmesi önemli hedefler arasında
yer alıyor” dedi.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal