Ege Üniversitesi 2023 yılında en çok sosyal sorumluluk projesi yapan üniversite oldu Ege Üniversitesi 2023 yılında en çok sosyal sorumluluk projesi yapan üniversite oldu

Egeli bilim insanından bipolar bozuklukta iyileşme literatürüne katkı sağlayacak proje

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği
Doktora Programı Öğrencisi Uzman Hemşire Tuğba Durmuş’un
yürütücülüğünü, Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Engin’in
danışmanlığını yaptığı “Travelbee'nin İnsan İnsana İlişki Modeli'ne
Temellendirilmiş Umut Aşılama Psikoeğitim Programı'nın Bipolar
Bozukluk Tanılı Bireylerde İyileşmeye Etkisi” başlıklı proje TÜBİTAK
“1002-A Hızlı Destek Modülü Programı” kapsamında desteklenmeye uygun
bulundu.

Prof. Dr. Esra Engin’i ve Uzman Hemşire Tuğba Durmuş’u makamında
ağırlayarak tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet
Budak, Ege Üniversitesi araştırmacıları tarafından hazırlanan
projelerin, akademik çalışmaların TÜBİTAK tarafından destek görmeye
devam ettiğini belirtti.

“ İki milyona yakın bipolar bozukluk hastası birey var”

Projenin amacı hakkında bilgi veren Uzm. Hem. Durmuş, “Yürütmekte
olduğumuz proje ile ‘Travelbee’nin İnsan İnsana İlişki Modeli’ne
Temellendirilmiş Umut Aşılama Psikoeğitim Programı’nın, bipolar
bozukluk tanılı bireylerde iyileşmeye olan etkisinin belirlenmesini
amaçlıyoruz. Türkiye’de tanı konulan yaklaşık 2 milyon bipolar
bozukluk hastası birey bulunuyor. Bipolar bozuklukta iyileşme için
ilaç tedavisine ek olarak kullanılan yöntemlerden biri olduğu bilinen
psikoeğitimin maliyet etkin ve klinik ortamlara entegre edilebilen bir
girişim olmasından yola çıkılarak geliştirilen bu proje TÜBİTAK
tarafından desteklenmeye uygun görüldü. Aynı adlı doktora tezim de
olan bu proje, 1002-A Hızlı Destek Programı’nın kapsamında yer alan
doktora tezimin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile yapılan
başvuru kapsamında yer alıyor” dedi.

“Psikiyatri hemşireliği alanında desteklenen ilk doktora tezi”

Projenin güncel literatüre önemli katkı sağlayacağını belirten Prof.
Dr. Esra Engin, “Proje, klinik anlamda kronik seyirli bir hastalığa
biyolojik tedaviyi destekleyici bir müdahale sunması ve var olan bir
uygulamaya yenilikçi bir yaklaşım getirecek olmasının özgünlüğünü
taşıyor. Proje ayrıca, Türkiye’de psikiyatri hemşireliği alanında
TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk doktora tezi olma niteliğine sahip”
diye konuştu.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal