Bu proje ile kadınlar afetlerde daha etkin rol üstlenecekler Bu proje ile kadınlar afetlerde daha etkin rol üstlenecekler

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite olarak son dönemde özel önem verdiğimiz alanlardan biri de öğrencilerimizin nitelikli eğitim almalarını sağlamanın yanı sıra araştırma ve proje hazırlama becerisi kazandırmaktı. Bu anlayışla ekosistemimizde önemli yapısal düzenlemeler yaparak öğrencilerimizin araştırma geliştirme ve proje hazırlama süreçlerine katılımlarını sağlayarak önemli yetkinlikler kazandırdık. Oluşturduğunuz Ar- Ge ve inovasyon öncelikli ideal bilim üretme atmosferinin paydaşlarıyla bir araya getirdik. Üniversitemizden 25 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, farklı alanlardan burs almaya hak kazandı. Danışman hocaları koordinesinde proje
hazırlama kültürü kazanan lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde görev alarak projeler hazırlamalarını ve desteklenmelerini çok önemli buluyorum. Yaptıkları değerli çalışmalar, hazırladıkları projeler ve bilim dünyasına katkılarından dolayı her bir öğrencimi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

25 yüksek lisans ve doktora öğrencisi destek aldı
Ege Üniversitesinin; 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı kapsamında 17, 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programında 1, 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programında 5 ve 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programında 2 öğrencisi desteklemeye uygun bulundu.

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 6 bin 142 başvuru yapıldı, 932 kişi destek almaya hak kazandı. 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 115 başvuru yapıldı, 12 kişi destek aldı. 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 21 başvuru yapılırken 12 kişi destek almaya hak kazandı. 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı’na 26 başvuru yapıldı, 26 kişinin tamamı destek almaya hak kazandı. 2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı’na 156 başvuru yapıldı, 63 kişi destek almaya hak kazandı. 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı’na ise 172 başvuru yapılırken 59 kişi destek almaya uygun bulundu.

Editör: Atakan Şen