İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde uzun süre yöneticilik yapan, kent ve çevre mücadelesinin içinde yer alan mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, kentin merkez ilçelerinden Konak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan aday adayı oldu.

İzmir’de uzun yıllar mimarlığın geliştirilmesi, dirençli kentlerin yaratılması, sağlıklı ve örnek kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürüten Mutlu, “Mesleki birikimim ve yerel yöneticilik deneyimimle Konak’ı tüm vatandaşlar için eşit, erişilebilir, adil, ortak akılla yönetilen ve ‘mazereti olmayan’ bir ilçe haline getireceğiz.” dedi.

“KONAK’I, İLÇEYİ BİLEN BİRİ YÖNETMELİ”

“Konak için Konak’ta yaşayan aday” sloganıyla yola çıkan Mutlu, yerel yönetimlere aday olan kişilerin kenti tanımaları ve kentte yaşayanların sorunlarına hâkim olmaları gerektiğine dikkat çekti: "Konak hepimizin, İzmir’in baş tacı, medeniyetlerin mirası ve Cumhuriyetimizin en güzel kazanımı. Ben 40 yıla yakın süredir Konak'ta yaşıyorum. Üniversiteyi Konak'ta okudum. Çocuğumun eğitim gördüğü okul da eşimin iş yeri de Konak'ta. Benim hayatım Konak'ta geçiyor. Konak sadece Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden, Kemeraltı’ndan ya da Kordon’dan ibaret değil. Ballıkuyu, Gürçeşme, Tepecik, Gültepe de Konak’ta. Dolayısıyla burada yaşayan, buranın sorunlarını bilen, sokaklarında dolaşmış, sabah kalkınca esnafına ‘günaydın’ demiş, hak mücadelelerinin içinde yer almış, bu kenti bilen kişilerin Konak'ı yönetmesi gerektiğine inanıyorum.”

AK Partili Köse: “Karşıyaka’daki bu ayıbın sorumlusu Cemil Tugay'dır” AK Partili Köse: “Karşıyaka’daki bu ayıbın sorumlusu Cemil Tugay'dır”

“KONAK’I HER TÜRLÜ AFETE KARŞI DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ”

Mutlu, Konak’ın tekrar İzmir’in tarih, kültür ve turizm merkezi olması için öncelikle her türlü afete karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Belediye başkanı seçilmesi durumunda bu konunun öncelikli çalışma alanı olacağını ifade eden Mutlu, kentli aktörlerin ve kurumların katılımıyla "Deprem Master Planı" ve "Afet Sakınım Planı" hazırlayacaklarını, her türlü uygulamayı bu planın öneri ve stratejileri kapsamında geliştireceklerini söyledi.

“KEMERALTI’NI, ÖZGÜN MİMARİ DOKUSUNU KORUYARAK AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

UNESCO Geçici Miras Listesi’ne giren ve dünyanın en büyük çarşılarından biri olan Kemeraltı’nı tekrar cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Mutlu,

“Hem ayakkabıcılar sitesi ve züccaciyeciler gibi hizmet kollarının hem de Adliye ve Büyükşehir Belediyesi binasının yani kamunun Kemeraltı’ndan çıkması çarşının çöküşünü hızlandırdı. Tekrar kamusal kullanımların geri dönmesi gerekiyor. Ayrıca yıllardır yapamadığımız restorasyonların, çevre düzenlemelerinin yapılması, oralara daha farklı fonksiyonların getirilmesi ve kentlinin tekrar Kemeraltı’na gitmeyi istemesini sağlamak gerekiyor. Biz Kemeraltı’nın özgün mimari dokusunun korunmasına ve çarşı esnafının her türlü afete ve ekonomik sıkıntılara karşı dirençli hale getirilmesine büyük önem veriyoruz.” dedi.

GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Mutlu, Konak’ın yapı stokunun çok eski olduğuna dikkat çekerek ilçeyi dirençli hale getirmenin yolunun güvenli, sağlıklı ve yerinde kentsel dönüşüm projeleri uygulamaktan geçtiğini dile getirdi: “Kentin mevcut değerleriyle çelişmeyecek, yaşayanları yerinden etmeyecek, özgün mimariye ve kentsel yaşam niteliğine katkıda bulunacak kentsel yenileme- sağlıklaştırma programları uygulayacağız. Deprem riski taşıyan alanlarda sürdürülebilir, enerji verimliliği yüksek, yerinde dönüşümün sağlandığı, mahalle dokusunun yaşatıldığı, katılımcı, sosyal ve teknik altyapı yetersizliklerinin giderildiği, engelli dostu, parsel bazlı olmayan kentsel dönüşüm hedefleyeceğiz. Konak ilçemizdeki tüm binaların envanterlerinin oluşturulmasını, eksikliklerinin ivedilikle tamamlanmasını ve yeniden kullanımlarının planlanmasını sağlayacağız. İşlev ve organizasyon şemalarının güncellenmesi, proaktif bir yönetim ve işleyiş anlayışının yerleştirilmesi gündemimiz olacak.”

BARINMA SORUNU İÇİN HALK KONUT PROJESİ

Mutlu, barınmanın anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak Konak’ta gittikçe derinleşen barınma problemiyle ilgili çözüm önerilerini de şöyle anlattı: "İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarını ve çok uygun koşullarda kiralık ev bulmalarını sağlayacak, 'Halk Konut Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında, Konak’ta depreme ve her türlü afete dayanıklı, çevreci binalar inşa ederek ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli ödeme seçeneği sunacağız. Taksit ödeme durumu olmayanlara sembolik kira karşılığında barınma imkânı sağlayacağız. Öğrenciler için modern, konforlu, güvenli yurtlar yapacağız. Kentsel dönüşüm alanlarında kooperatif kurulmasını teşvik edeceğiz, altyapı ve proje ile destekleyeceğiz."

ÇOCUK DOSTU KONAK

Çocukların sağlıkla büyüdüğü bir Konak için aday adayı olduğunu belirten Mutlu, çocuk dostu olmayan bir kentin kimsenin dostu olamayacağını vurguladı: “Birilerine daha fazla hizmetin götürülmediği, herkesin belediye imkânlarından eşit yararlanabildiği bir Konak hedefliyorum. Konak’ta yaşayan bütün çocukların eşit olanaklara sahip olması için çalışacağız. Parası olanın çocuğunun yüzme kursuna gittiği, piyano çalmayı öğrendiği, parası olmayanın çocuğunun ise tüm bunların gerisinde kaldığı bir Konak beni mutlu etmiyor. Çocuklar için parklar, spor alanları, kültür merkezleri planlayıp uygulayacağız. Konak’ta yaşayan ihtiyaç sahibi her çocuğa gıda, giyecek ve eğitim malzemesi desteği sağlayacağız. Okullarda ağız ve diş sağlığı kontrolleri yapacağız. Çocuklar için güvenli trafik güzergâhları oluşturacağız.”

“GENÇLERE FIRSATLAR YARATACAĞIZ”

Mutlu, Konak’ın Türkiye’de uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu bölgelerden biri olduğuna dikkat çekerek, ilçeyi gençler için daha güvenli hale getirmeyi ve onlara kendilerini geliştirme imkânı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Gençleri hedefleyen temel bir kalkınma politikası oluşturacaklarını belirten Mutlu; “Konak’a yeni gençlik merkezleri kazandıracağız. Bu merkezlerde yabancı dil, girişimcilik, yazılım, Erasmus ve AB için proje yazma gibi eğitimler düzenleyeceğiz. Gençler için şehir merkezinde esnek saatli açık ofisler oluşturacağız. İlçemizdeki aşevi, çamaşırhane, yemekhane, yurt gibi dayanışma alanlarının sayısını artıracağız. Gençleri spor yapmaya teşvik etmek için tüm ilçe genelince spor alanları planlayacak, mevcut olanları geliştireceğiz.” diye konuştu.

“KONAK’TA KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAĞIZ”

Mutlu, Konak’ın nüfusunun yüzde 51’inin kadınlardan oluştuğunu belirterek ilçede kadınların sorunlarına çözüm bulmak ve kadın istihdamını artırmak için yürütecekleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “İlçemizin nüfusunun çoğunluğu kadınlardan oluştuğu için Konak’ın bir kadın şehri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hal böyleyken ilçemizdeki kadınların sesini daha fazla duyurmak ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınlara yönelik cinsiyet temelli ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek için “Yerel Eşitlik Eylem Planı”nı hazırlayıp uygulayacağız. Belediye yönetim ve hizmet birimlerindeki kadın istihdamını cinsiyet eşitliğine yönelik olarak güçlendireceğiz. Cinsiyete duyarlı bütçe hazırlayacağız. Kadın emeğinin üretime dahil edilmesi için ortak üretim mekânları açacak, kadınlara yönelik meslek ve beceri kurslarını çeşitlendireceğiz. Böylece kadınlara güvenceli iş imkânı yaratacağız. Kadınların erkek şiddetine uğramadığı, can güvenliği endişesi taşımadığı, yerel hizmetlere daha rahat erişebildiği bir kent yaşamı için bu alanda hizmet ve danışmanlık veren birimler oluşturacağız. Kadınların istihdama katılımını teşvik etmek ve okul öncesi çocuklara eğitim fırsatı sunmak amacıyla kreşler açacağız.”

BELEDİYE BÜTÇESİNDE AVRUPA MODELİ

Belediye bütçesini pek çok Avrupa kentinde uygulanan 'Katılımcı Bütçe' anlayışıyla yönetmeyi hedeflediklerini de belirten Mutlu: "Belediye bütçesinin yüzde 10'luk ya da 15’lik bir kısmının nasıl değerlendirileceğine halk karar verecek. Bu bütçe sonuçta halkın, Konaklının bütçesi. Son derece şeffaf bir şekilde, ilçede neye ihtiyaç olduğunu vatandaşa soracağız. Vatandaş karar verecek. Böylelikle belediye bütçesi de katılımcılık gözetilerek oluşturulacak." dedi.

Editör: Birgül Gümüştaş