Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler
Programı içeriğinde, Avrupa Birliği ve Türkiye mali iş birliği
çerçevesinde finanse edilen Ege Teknopark yürütücülüğündeki Ege D-Tech
Projesi kapsamında, proje yürütücü ve proje partnerleri temsilcilerine
özel tasarlanmış "Derin Teknoloji Odaklı Kuluçka Merkezinde Görev
Dağılımı" başlıklı kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirildi. Proje
yürütücüsü Ege Teknopark ve proje partnerleri Ege Üniversitesi ve
EGİAD üyelerinin katılımlarıyla yapılan iki günlük eğitimde, proje ile
hayata geçirilecek kuluçka merkezinin yönetimi ve yürütülmesinde görev
alacak yetkililerin rol ve sorumluluklarına ilişkin önemli ayrıntılar
ele alındı.

Eğitimin açılış konuşmaları Ege D-Tech Proje Koordinatörü ve Ege
Teknopark Genel Müdür Prof. Dr. Emre İlker ile Proje Teknik Destek
Takım Lideri Philip Sowden tarafından yapıldı. Takım Lideri Philip
Sowden, konuşmasında derin teknoloji odaklı kuluçka merkezi
yetkililerinin, girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel
metodolojilere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Eğitmenler Thelogos
Prokopiou ve İlter Haliloğlu, eğitim programının Ege Teknopark’ın
girişimcilik ekosistemindeki önemli rolünün de göz önünde
bulundurularak yapılandırıldığını vurguladı.

“Rektörümüz Prof. Dr. Budak, projemize liderlik ediyor”

Ege Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Emre İlker ise “Rektörümüz Prof.
Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz bu proje ile Ege
Teknopark olarak İzmir'de yeni bir teknoloji üretme merkezi olan ‘Ege
Derin Teknoloji Fabrikası’nın kuruluş aşamasını tamamladık. Bununla
birlikte şehrimizin ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi
üstünlüğünün sağlanması noktasında yeni teknolojiler- ürünler ortaya
çıkaracak girişimcilerin ihtiyacı olabileceği tüm kaynakları
tamamlamış bulunuyoruz. Projemizde ihtiyaç duyduğumuz her anda
desteklerini vererek bizleri motive eden Rektörümüz Sayın Prof. Dr.
Necdet Budak’a, proje personelimize ve tüm proje ortaklarımıza
teşekkürlerimi sunarım" dedi.


++EÜ  ‘Derin Teknoloji’ eğitimlerine devam ediyor (4)

“Dolu dolu eğitim programı”

Programın ilk oturumunda, proje kapsamında uygulanacak kuluçka merkezi
bünyesinde görev alacak yetkililerin; desteklenecek girişimlerin
belirlenmesi, çeşitli eğitim ve etkinliklerin organizasyonu ve
merkezin kaynaklarının yönetilmesi de dahil olmak üzere çeşitli
sorumluklarının bulunduğu vurgulandı.  İdari yapı, temel servisler ve
ekip oluşturulmasına ilişkin hususların ele alındığı ilk gün, grup
çalışmaları ve  gerçekleştirilen değerlendirmelerle son buldu.

Eğitimin ikinci günü, başarılı ve başarısız uluslararası örneklerin
incelendiği bir oturum ile başladı. İnteraktif bir yapıda gerçekleşen
oturumda, derin teknoloji tabanlı startup’ların ihtiyaçlarının sürekli
değişebileceği, bu sebeple kuluçka merkezi yetkililerinin sürekli
öğrenime açık olmaları gerektiği belirtildi. Eğitim programı, üretim,
pazarlama, patent ve lisanslama gibi destek paketlerinin
standardizasyonuna ilişkin grup çalışması ile tamamlandı.

Üçüncüsü tamamlanan kapasite geliştirme eğitimleri serisi ile kuluçka
merkezi bünyesinde seçilecek derin teknoloji girişimlerine sunulacak
desteklerde, proje yetkililerine rehberlik etmek üzere bir yol
haritasının oluşturulması hedefleniyor. Ege D-Tech Projesi kapsamında
uygulanacak derin teknoloji odaklı kuluçka merkezi ile sektörlerinde
dönüşüm yaratma potansiyeline sahip teknolojiler geliştiren
startup'lara kaynak ve destek sağlanarak, İzmir girişimcilik
ekosisteminde inovasyon teşvik edilecek.

“Yenilikçi bir ekosistem oluşturulmasına katkı sağlanıyor”

         Ege Teknopark’ın yürütücüsü olduğu Derin Teknolojiler
İnkübasyon Merkezi (Ege D-Tech) Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa
Birliği tarafından ortak finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı
(RSP) çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ege Üniversitesi ve Ege Genç İş
İnsanları Derneği (EGİAD) katılımı ile uygulanan projenin yaklaşık 6,5
Milyon Euro bütçe ile 3 yılda tamamlanması planlanıyor. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında uygulanan onlarca proje ile Türkiye’de girişimciler ve
KOBİ’ler için daha rekabetçi ve yenilikçi bir ekosistem
oluşturulmasına katkı sağlanıyor.

Ege Üniversitesi sertifika sayısında zirvede! Ege Üniversitesi sertifika sayısında zirvede!

++EÜ  ‘Derin Teknoloji’ eğitimlerine devam ediyor (2)

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal