İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi Darkhan-Uul Tıp Fakültesi (Darkhan-Uul Medical School of Mongolian National University of Medical Science) işbirliğinde Ulusal Ebelik Haftası ve Dünya Ebeler Günü, kutlamaları dolayısıyla “3. Uluslararası Araştırma ve Uygulama Çevrimiçi Kongresi (3d International Scientific and Practical On-line Conference)” çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. “Kanıta Dayalı Ebelik Bakımı” teması ile ebelik alanındaki bilimsel konuları uluslararası platformda ele alan etkinliğe, dünyada ve ülkemizde sağlık kurumlarında çalışan ebeler, ebelik öğrencileri ve akademisyenler bir araya geldi. Obstetri alanında çalışan klinisyenler, akademisyenler, ebeler ve ebelik öğrencileri arasında bilimsel ve klinik ile ilgili birçok konuda fikir ve deneyim alışverişinde bulunulan konferans, Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi Darkhan-Uul Tıp Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Bayasgalanmunkh Baatar ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmasında, kongre hakkında bilgi veren EÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, “Üniversitemiz uluslararasılaşma vizyonuna katkı sunan bu kongrede; obstetri alanında çalışan klinisyen ve akademisyenler, ebeler ve ebelik öğrencileri arasında bilimsel ve klinik ile ilgili birçok konuda fikir ve deneyim alışverişinde bulunmayı amaçlıyoruz. Doğal afetlerde ebelik hizmetleri ve uygulamaları, ebelik tarihi, ebeliğin etik ve yeterlilik yönleri, 21’inci yüzyılda ebelik eğitimi, pozitif doğum deneyimi için intrapartum bakım, doğum sonrası bakım gibi ana temalar konuşulacak” dedi.

Yurt içinden ve dışından bilim insanlarının katıldığı konferansta; doğal afetlerde ebelik hizmetleri ve uygulamaları, ebelik tarihi, ebeliğin etik ve yeterlilik yönleri, 21. yüzyılda ebelik eğitimi, pozitif doğum deneyimi için intrapartum bakım, doğum sonrası bakım gibi ana temaları kapsayan sunumlar yapıldı. Ülkemizde 6 Şubat’ta tarihinden meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili doğrudan etkileyen deprem felaketinde ve tüm afet durumlarında ebelerin varlığına ve önemine değinen Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Yeşil, “Afetlerde Emzirme” konusu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Arş.
Gör. Ayşenur Akan, “Sağlık Hizmetlerinde Giyilebilir Teknoloji” başlıklı sunumunda “Giyilebilir teknolojilerin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde ebelerin sağlık hizmetlerini yürütme yeteneklerini arttırabileceğini söyledi. Ebelerin bu teknoloji sayesinde hastalara daha özelleştirilmiş ve etkili sağlık hizmetleri sunabileceklerini belirterek, kanıta dayalı ebelik bakımının günümüzde teknoloji perspektifi doğrultusunda gelişen ve değişen sağlık hizmetlerine vurgu yaptı. Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü doktora öğrencileri Uzman Ebe Buket Akkurt “Yenidoğan Bakımında Yenilikçi Yaklaşımlar” ve Uzman Ebe Tuğba Yılmaz “Yenidoğan Bakımında Teknoloji Kullanımı” konularından sunumlar gerçekleştirdi. Etkinlikte, Moğolistan Ulusal Tıp Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri ile Endonezya, Moldova, Moğolistan, Rusya, Çin ve Meksika olmak üzere 7 farklı ülkeden sağlanan katılım ile akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler de sözel bildiriler sundular.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal