EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz akademisyenlerinin çalışmaları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklemeye devam ediyor.  Pek çok alanda olduğu gibi araştırma kültürü ve   girişimcilik ekosistemi ile  model oluşturan üniversitemizin akademisyenleri nitelikli çalışmaları ile hem bilime hem literatüre hem de ülkemiz ekonomisine,  sanayisine katkı sağlıyor. Akademisyenlerimizin araştırma ve proje odaklı çalışmalarının hem ulusal hem de uluslararası ölçekte desteklenerek, görünürlüğünün her geçen gün artması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Üniversitemiz, hem kurumsal hem de bireysel düzeyde TÜBİTAK’ın farklı programları kapsamında önemli başarılar gösteriyor, destekler alıyor” dedi.

TÜBİTAK’ın bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlattığını söyleyen Rektör Budak, “Bu program kapsamında TÜBİTAK, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, ‘Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun’ kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek sağlıyor. Program kapsamında Üniversitemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Dilek Odacı Demirkol ve Prof. Dr. Muhammed Bahattin Tanyolaç danışmanlığında yürütülecek iki proje desteklenmeye hak kazandı. Projelere danışmanlık yapan akademisyenlerimizi, genç araştırmacılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Editör: Atakan Şen