Ege Üniversitesi sigara ile  topyekûn mücadele ediyor Ege Üniversitesi sigara ile topyekûn mücadele ediyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde dijital hastane misyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaların ulusal standartlarda olduğu tescil edildi. EÜTF Hastanesinde, doktor ve hemşirelerin hastalara hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan; hastaneye ait medikal, mali ve idari süreçlere ilişkin verilerin yer aldığı Elektronik Hasta Dosyası (EHT) uygulaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Bilgisayar Programlarına İlişkin Kayıt Tescil Belgesini almaya hak kazandı. EÜTF Hastanesinde, son dönemde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yapılan teknolojik altyapı yatırımlarıyla dijital bir dönüşüme imza atıldı. Ege Üniversitesinin dijitalleşme misyonu kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesinde hizmet kalitesini artıran yatırımlar yaptıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, hayata geçirilen bu özgün uygulamaların farklı kurumlar tarafından yapılan
değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunun tescillendiğini söyledi.

“Dijital ve teknolojik altyapımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz”

Bölgenin en köklü ve en kapsamlı sağlık kurumu olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin, sunduğu nitelikli sağlık hizmetleri ile ülke sathında öncü bir konumda bulunduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Altyapıdan bilişim ve sağlık teknolojilerine, son teknolojik tıbbı cihazlardan insan kaynağına kadar her alanda yaptığımız yatırımlarla güçlü bir yapıya kavuşturulan hastanemiz, kentimizin ve bölgemizin sağlık üssü konumunda bulunuyor. Tam akredite araştırma üniversitemizde yeni hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, hastanemizin ‘Dijital Hastane’ niteliğine sahip olması adına ciddi teknolojik altyapı yatırımlarını bir bir hizmete alıyoruz. Bugüne kadar pek çok hizmeti dijital ortama aktardık. Dijital arşiv, online doktor, dijital ilaç ve depo yönetimi gibi projelerimizi hastanemizde hayata geçirdik. Hastanedeki yatak sayısı, poliklinik hizmetleri, ayaktan başvuran hasta sayısı, acil servise yapılan başvurular, gerçekleşen ameliyatlar ve taburcu olan hastalar gibi veriler, anlık olarak ilgili birimlerimiz tarafından takip edilmeye başlandı. Sunduğu sağlık hizmetleriyle ülkemizin gururu durumundaki Tıp Fakültesi Hastanemiz, dijital hastane niteliğiyle sağlık sektöründeki öncü rolünü bir kez daha ortaya koyuyor. Teknolojiyi yakından takip ederek, üniversite hastanemizi çağın ötesinde bir sağlık kuruluşu haline getirmek için teknolojik alt yapısını güçlendirmeye, yeni yazılım ve bilgisayar sistemleri kazandırmaya, alet, ekipman ve tıbbi cihaz parkurlarını yenileyip güncellemeye devam edeceğiz. Dijitalleşme bir sonuç değil bir süreç. Sistemlerimizi ve teknolojik altyapımızı sürekli olarak güncelleyerek geliştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Kalite standartlarımıza ve dijitalleşme misyonumuza katkı verecek”

Rektör Prof. Dr. Budak, “Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 96.28 puan alarak A Plus Hastane’ seçilmiş, ardından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan sağlık turizmi için yetkilendirilmiş sağlık tesisleri listesine girmeyi başarmıştı. Şimdi de idari, mali ve tıbbi süreçlerde bilişim teknolojilerinin kullanılması, bilgi iletişim sistemleriyle
entegre olmuş, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp uygulamalarıyla kurum içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği yapısı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Bilgisayar Programlarına İlişkin Kayıt Tescil Belgesini almaya hak kazandı. Kalite standartlarımıza ve dijitalleşme misyonumuza olumlu getirileri olacağına inandığım bu tescilin alınmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal