Başkan Şimşek basına yaptığı yazılı açıklamada; “Türkiye’nin 81 ilinden gelen HAK-İŞ İl Başkanları Filistin Özel Gündemi ile Ankara’da buluştu. 29 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da, Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın Başkanlığında gerçekleştirilen HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu Toplantısına, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcılarımız Yunus Değirmenci, Devlet Sert, Halil Çukutli ve Av. Mehmet Ali Kayabaşı, Genel Sekreterimiz Eda Akbulut, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin, 81 ilden gelen HAK-İŞ İl Başkanları ve Genel Merkez çalışanlarımız katıldı. Toplantıda; ülkemizdeki gündem, çalışma hayatındaki gelişmeler, dünya gündeminde yer alan Filistin meselesi ile HAK-İŞ’in çalışmaları, Sendikalarımızın illerdeki örgütlenme faaliyetleri, il başkanlarının ildeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu, Konfederasyonumuzun çalışma hayatının, ulusal ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü haline gelmesinden büyük bir onur duymaktadır. HAK-İŞ İl Başkanlar Kurulu olarak gerçekleştirilen toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

“HAK-İŞ İL BAŞKANLARI FİLİSTİN MESELESİNİ MİLLİ BİR MESELE OLARAK GÖRMEKTEDİR”

• HAK-İŞ çatısı altında üyelerimiz ile birlikte, Filistin’e destek ve dayanışma çağrımızı yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde HAK-İŞ İl Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini ve HAK-İŞ bağış hesabına destek verilmesini önemsiyoruz.

• İşgalci İsrail’in, derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz.

CHP’li Görkem Duman'a destek yürüyüşü CHP’li Görkem Duman'a destek yürüyüşü

• BM başta olmak üzere, uluslararası kuruluşları, İslam İşbirliği Teşkilatını, bölge ülkelerini ve insan hakları kuruluşlarını siyonist İsrail Devleti’nin, Netanyahu başta olmak üzere bütün yöneticilerinin uluslararası savaş suçluları mahkemesinde yargılanması için harekete geçmeye, katliamları durdurmak için acilen İsrail’e her türlü müeyyidenin uygulanmasını talep ediyoruz.

• İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında mutabakata varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması temennisindeyiz.

• Başkenti Kudüs olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti kurulması ve Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı ekonomik ve insani sıkıntıların acilen giderilmesi kararlılığımızın altını çiziyoruz.

• Gazze’de yaşanan vahşet ve soykırıma karşı durmak adına diğer kart sistemleriyle eşit imkanlara sahip yerli ve milli sistemimiz olan TROY’a geçiş yapılmasını talep ediyoruz.

“HAK-İŞ İL BAŞKANLAR KURULU OLARAK, HAK-İŞ AKADEMİ VE HAK EMEKLİLER DERNEĞİ (HAK EMEK-DER)’NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ”

• Hak Emekliler Derneği (HAK EMEK-DER)’nin illerde tanıtımının yapılmasını ve üyelik çalışmalarının başlatılmasını önemli buluyoruz.

• HAK-İŞ Akademi’nin çalışma ve araştırmalarını artan bir etkinlik ile sürdürerek çalışma hayatına katkı sunacağını vurgulamaktayız. 3- HAK-İŞ olarak çalışma hayatına yönelik aşağıda yer alan taleplerimizin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

• Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir asgari ücret tespit komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin, dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz.

• Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan, ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz. • 696 Sayılı KHK Kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini yineliyoruz.

• 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve işyeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini talep ediyoruz.

• 6772 sayılı Kanun uyarınca ilave tediye alamayan Mahalli idarelerin iştiraklerinde/şirketlerinde çalışmakta olan işçilere de 52 günlük ilave tediyelerin ödenmesini talep ediyoruz.

• Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolünün Belediye ve Şirketlerinde çalışan işçilere de uygulanmasını ve Yüksek Hakem Kurulu’nun Kamu Çerçeve Protokolünün uygulanmamasına ilişkin aldığı kararların geri çekilmesini talep ediyoruz.

• Mevsimlik, geçici ve kamu işçileri ile kampanya işçilerinin kadroya geçiş kriterleri, çalışma süreleri ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin kalıcı çözümler getirilmesini talep ediyoruz.

• Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve sendikalaşmanın desteklenmesi için, sosyal diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini önemle vurguluyoruz.

• Emekli aylıklarının alt tabanının asgari ücret düzeyine çekilmesini ve enflasyon ile ilave zamlar dikkate alınarak artışlarının yapılmasını istiyoruz.

Geçtiğimiz yıl "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın şahsında Konfederasyonumuz HAK-İŞ’e tevdi edilen Filistin Devleti “Dostluk Yıldızı” nişanı, bizim Filistin davasındaki sorumluluğumuzu artırmış, Filistin halkıyla dayanışmamızı, daha da güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin nişanesi olmuştur.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanlar Kurulu olarak, Filistin’de yaşanan insanlık dışı soykırımın derhal son bulması adına uluslararası kuruluşları inisiyatif almaya davet ediyor ve Bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulması için Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyoruz.

Emeğin evrensel gücü olduğumuza olan inancımızla, Türkiye’de ve Dünya’da emeğe; özgürlüğe, insan haklarına ve demokrasiye yönelik her türlü tehdit karşısında dik durmanın gereğine inanmaktayız. HAK-İŞ’in işçilerin takdirini kazanmaya devam etmesinden, istikrarlı büyümesini sürdürmesinden ve Türkiye’nin en büyük işçi Konfederasyonlarından biri olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Editör: Birgül Gümüştaş