Mahalli idare seçimlerine ülkenin hazırladığı bu günlerde gerek belediye başkanlığı, gerekse belediye meclis üyeliğine aday adaylığının adaylığa dönüşmesi için çaba gösteriliyor. Geçmiş uygulamalar, siyasi partilerin belediyelerin ihtisas komisyonlarına yeterince önem vermediğini gösteriyor. Birçok belediyede ihtisas komisyonlarında ne yazık ki ihtisas olmayanlar yer aldı.

BELEDİYE İHTİSAS KOMİSYONLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERE YER VERİN

Bilindiği üzere 5393 sayılı belediye komisyonun 24. maddesi ihtisas komisyonlarının oluşumunu düzenler. İl ve ilçe belediyelerinde nüfus 10.000 üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis ihtisas ve denetim komisyonlarında mali müşavirlere yer vermek, belediye başkanının başarısına olduğu kadar şehrin kalkınmasına da olumlu katkı sağlayacaktır.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE ZORUNLU KOMİSYONLAR

Büyükşehir belediyelerinde plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, eğitim, kültür gençlik ve spor ile ulaşım komisyonlarının kurulması zorunludur. Ayrıca, 5393 sayılı yasaya göre denetim komisyonunun inceleme yapması meclisin, halkın bilgi edinmesi yollarından biridir.

Bilinçli tarım için eğitim seferberliği Bilinçli tarım için eğitim seferberliği

İHTİSAS VE DENETİM KOMİSYONLARINDA MALİ MÜŞAVİRLERE YER VERİLMELİ

Mali müşavirlere ihtisas komisyonlarda ve denetim komisyonlarında yer vermek üzere aday gösteren siyasi partiler ile başkan adayları, şehir yönetiminin kalitesine, topluma ve ülkeye katkı sağlayacaklardır.

İzmir SMMM Odası olarak başkan ve belediye meclis üyesi olarak görev alacak tüm meslektaşlarımızın yanında olacağımızı, onların mahalli idarelerin yönetim ve denetlemelerine katkı vermesini destekleyeceğimizi belirtiyoruz.

Şerif YILDIZ

İzmir SMMM Odası Başkanı

Editör: Birgül Gümüştaş