Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından “Ege Bölgesinde Hava Kalitesi Ölçümleri” konulu seminer gerçekleştirildi. Semineri, Ege Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü, Kimya Yüksek Mühendisi Pınar Girgin verdi. EÜ ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz’ın moderatörlüğünü yaptığı programa akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

++EGE- “Ege Bölgesinde Hava Kalitesi Ölçümleri” (9)

İzmir'de araç kaynaklı hava kirliliği arttı

Seminerde Ege Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü Pınar Girgin, toz taşınımı, trafik kaynaklı hava kirliliği, günlük ölçüm değişimleri, İzmir ili hava kalitesi izleme istasyonları, temiz hava eylem planları hakkında bilgiler verdi. Girgin, sunumunda son yıllarda İzmir’deki araç sayısının artmasıyla trafik kaynaklı hava kirliliğinin de aynı orana arttığını sayısal değerlerle ifade etti. Girgin, 6 ilde toplam 47 tane Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu olduğuna değinerek, “Bu istasyonlar trafik, kentsel, sanayi ve kırsal şeklinde dört bölüme ayrılıyor.  Özellikle hava kirliliği hakkında kamuoyu bilgilendirmesi yaptığımızda daha anlaşılır olabilmesi için bu sınıflandırmalara dikkat ediyoruz. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerinin konsantrasyonlarına göre hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü, tehlikeli şeklinde derecelendiriyoruz” diye konuştu.

++EGE- “Ege Bölgesinde Hava Kalitesi Ölçümleri” (5)

Uzun vadeli planlar ile hava kalitesinin korunması hedefleniliyor

Taksi Sahipleri Dernek Başkanı Pala, ‘Taksicilerin güvenliği için kabinli araç şart’ Taksi Sahipleri Dernek Başkanı Pala, ‘Taksicilerin güvenliği için kabinli araç şart’

Ölçümlerinin kamuoyu ile paylaşılmasındaki hususun önemine de değinen Girgin, “İstasyonlarda cihazlar aracılığıyla online olarak havaizleme.gov.tr web adresine aktarılan ölçümlerin saatlik ortalamaları, anlık olarak yayınlanıyor. Bu bilgiler hava kirliliğinin izlenebilir olması, ölçüm sonuçlarına göre tedbirlerin alınması, ulusal hava kirliliğinin takibi, kirleticilerin kaynaklarının kontrolü ve takibi açısından oldukça önem taşıyor” dedi. Sunumunda Temiz Hava Eylem Planları hakkında da bilgi veren Ege Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürü Girgin, “Eylem planları beşer yıllık süreçler halinde güncellenmektedir. Temiz hava eylem palanlarında kirletici kaynaklarına ve parametrelerine göre illere özgü koşullarda esas alınarak kısa, orta, uzun vadeli planlar ile hava kalitesinin korunması hedefleniliyor. Özellikle Mahalli Çevre Kurulu’nda yerel yönetimler ile iş birliği sağlanarak da bu planlar uygulamaya konuluyor” dedi.

 Seminer sonunda Kimya Yüksek Mühendisi Pınar Girgin, katılımcıların sorularını cevapladı. 

Editör: Alper ÜNALAN