Motokuryeler Tepkili:Kamyoncuların Arkasında ''Kamyoncu'' Yazmıyor Motokuryeler Tepkili:Kamyoncuların Arkasında ''Kamyoncu'' Yazmıyor

 Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi yönetimi 28 Ocak 2021 tarihinde aldığı kararla mesai dışı gelir getirici faaliyette bulunan ve bu gerekçe ile Uygulama ve Araştırma Merkezinde hasta bakmayı reddeden öğretim üyeleri ile mesai gelir getirici faaliyette bulunmamakla birlikte hasta bakmayı reddeden tüm öğretim üyelerinin günlük asgari 5 olmak üzere hasta kabul etmesi yönünde karar verdi. Bu sayı Anabilim Dalı Başkanlığı/Bilim Dalı Başkanlığı gibi idari görevleri bulunan öğretim görevlileri açısından 2 ile sınırlandırıldı.

Yönetimin bu kararını yargıya taşıyan öğretim görevlilerine mahkemeden kötü haber geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Kemal Erdağ ile Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı üyesi Prof. Dr. Miraç Feza Akgür’ün açmış olduğu iptal davalarında mahkeme davanın reddi kararı verdi.

'GÖREVLERİ ARASINDA'
Kararlarda “davacının dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte davalı idare bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yaptığı, 2547 sayılı Yasada öğretim üyelerinin görevleri arasında yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak ve yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmenin sayıldığı, davacının yaptığı görev dikkate alındığında poliklinik hastası bakmanın uygulamalı çalışma kapsamında olduğu ve davacıya verilebilecek görevlerden olduğu görülmüş olup, kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Editör: Atakan Şen