İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal moderatörlüğünde “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi” konulu çevrimiçi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çevrimiçi toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yanı sıra üniversitelerin yöneticileri katıldı. Programa katılan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, Ege Üniversitesinde oluşturulan bilim üretme ekosistemi, bir kültüre dönüşen proje
hazırlama süreci, yapılan yapısal düzenlemeler, Ar-Ge ve inovasyon stratejileri, yetkin olduğu alanlara yönelik yapılan tematik çalışmalar, ulusal ve küresel düzeyde elde edilen başarılar ile ilgili bilgiler verdi. Toplantının açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “2002'de sayıları 8 bini bulmayan bilimsel yayın sayısı bugün 49 bini aşarken, bilim insanlarımız her geçen gün çığır açıcı çalışmalara imza atıyor. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TÜBİTAK eliyle bilimsel araştırmanın koşulsuz destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bilim ve araştırma kapasitemizin yükseltilmesini, bilimsel araştırmanın çıktılarının toplumsal faydaya dönüştürülmesini, Milli Teknoloji Hamlesinin hedeflerine ulaşmada anahtar olarak değerlendiriyoruz. Bilimsel ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirerek Türkiye'yi Ar-Ge ve inovasyonun adresi haline getirmek. Bugün milletimizin iftihar kaynağı olan milli projelerimizin her birinde akademisyenlerimizin ve onların yetiştirdiği vatan sevdalısı öğrencilerinin alın ve akıl teri mevcut. Fakat halen katedecek çok yolumuz var. Bu anlayışla araştırma ve inovasyon kapasitesini güçlendirmeyi, gerçekleştirdiğimiz her projede ve yayımladığımız tüm stratejilerde açıkça vurguluyoruz. Burada da başarının anahtarı olarak veri temelli karar vermeyi görüyoruz."Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz" anlayışından hareketle üniversitelerimizin alan bazlı yetkinliklerini hem nicelik hem nitelik açısından toplam 11 gösterge ışığında analiz ediyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlarla 132 farklı alanda ülkemiz üniversitelerinin yetkinliklerini karşılaştırma imkanı sunuyoruz. Her üniversitemizin fark yarattığı alanları tespit ediyoruz. 2016'dan bu yana sürdürülen çalışmayla aynı zamanda üniversitelerimizin farklı alanlardaki yetkinliklerinin gelişimi ve değişimini de takip etme imkanına kavuşuyoruz” dedi.

  TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise amaçlarının üniversiteleri sıralamak değil, onların potansiyellerini, birbirleri, üniversite ile sanayi, üniversite ile kamu arasında iş yapma biçimleri ve görünürlüklerini ortaya koymak olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Mandal, “Üniversiteleri ilgilendiren 13 eylem planı var. Bunlar, açık bilim, araştırma değerlendirmesi, kamu araştırma kurumlarınca araştırma yöntemi, telif hakkı ve veri yasaları ile düzenleyici mevzuat, özendirici ve sürdürülebilir araştırmacı kariyeri, üniversitelerin ERA ve Avrupa Eğitim Alanı ile sinerjisi, araştırma altyapıları, karşılıklı kazanıma dayalı uluslararası işbirliği, Ar-Ge ve yenilik misyonları ve ortaklıkları, kilit sektörlerdeki yeşil ve dijital ikiz dönüşümlerin hızlandırılması, yeşil enerji dönüşümü, bilgi değerleme ve bilimin vatandaşlara yaklaştırılmasıdır” dedi. “Son beş yılda önemli bilimsel atılımlar gerçekleştirdik” Toplantıda konuşan Prof. Dr. Banu Yücel ise “ Ege Üniversitesi 68 yıl önce kurulmuş Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biridir. 2020 yılında YÖKAK tarafından tam akreditasyon verilen ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi, 2021 yılında da YÖK tarafından araştırma üniversitesi seçildi. Bunun yansıması olarak da üniversite programlarımızın şu anda yüzde 70’i akredite edildi. Son beş yılda önemli bilimsel atılım gerçekleştirildi. Son süreçte de kalite kavramını bütün birimlerine yansıtmaya başladı” diye konuştu. Ege Üniversitesinin; yerel, bölgesel, ulusal kalkınma hedefleri ile ilişkili olarak oluşturulan öncelikli alanlar doğrultusunda araştırma süreçlerini yürüttüğünü vurgulayan Prof. Dr. Banu Yücel, “Öncelikli alanlarını gelişen teknoloji ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda belirleyen bir üniversiteyiz. Bu öncelikli alanların belirlenmesi sürecinde Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanların yanı sıra dış paydaşlarımız olan başta TÜBİTAK ve YÖK Başkanlığımızın üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi araştırma, aday araştırma üniversitelerin öncelikli sektörler ve alt alanlarla eşleştirilmesi raporlarını da göz önüne alarak hazırlık yapıyoruz. Ege Üniversitesinde atılımın özellikle bu büyük birikimin, potansiyelin harekete dönüşmesini sağlayan ve çok iyi bir rol model olan Rektör hocamız Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Araştırma bütçemiz bir yılda üç kat arttı”
Araştırma Alanı Bazında Üniversiteler arasında toplam 20 alan ve 130 alt alan bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, “Ege Üniversitesi, bu alt alanların 115 tanesinde bir başka deyişle yüzde 89’unda yer alıyor. Sağlık ve kimya alanlarındaki alt alanların tümünde, tarım ve gıda, fizik, kimya mühendisliği gibi alanların yaklaşık yüzde 95’inde üniversitemiz araştırma hacmi ve kalitesi bakımından en üst grubu temsil eden birinci bölgede yer alıyor. Özellikle son yıllarda uluslararasılaşma ve dijitalleşme kapsamında araştırma çalışmalarına hız veren üniversitemiz, en yeşil ve çevreci üniversitelerden birisi olarak dijitalleşmede ‘ikiz dönüşüm’ planlaması uyguluyor. Araştırma üniversitesi olması hasebiyle geçtiğimiz yıla göre araştırma bütçemizin üç kata yakın oranda artması da bu stratejinin etkin ve sağlıklı şekilde sürdürülmesi açısından olumlu bir gelişmedir. TÜBİTAK alan odaklı ve çoklu disipline dayalı proje başvurularında dikkat çeken bir başarı ivmesi sergileyen üniversitemiz, 2022 yılı ikinci döneminde üniversite öğrencilerinin araştırma kültürü entegrasyonuna önemli katkı sağlayan 2209 ARDEB lisans öğrencileri proje başvuru sayısı ve kabulünde Türkiye’de ilk sırada yer almıştır” diye konuştu. Konuşmanın ardından Prof. Hasan Mandal, “70 yıla yakın bir geçmişi olan Ege Üniversitesinde bir dönüşüm oluşturuluyor. Özellikle en çok takip ettiğimiz öğrenci projeleri süreçlerinde olsun ya da bir takım projelerde süreç yenileme noktalarında bizden ayrıntılı bilgiler, eğitimler talep ediliyor. Prof. Dr. Necdet Budak hocamız özellikle bu konuya çok önem veriyor” dedi.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal