Valilikte Balçova zirvesi Valilikte Balçova zirvesi

Sendikaların siyasi partilerden, devletten ve sermayeden mutlaka ama mutlaka bağımsız olması gerektiğine vurgu yaparak sözlerine başlayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Sendikaların asıl görevi çalışanların ekonomik, demokratik, siyasi, sosyal haklarını korumak kollamaktır. Şimdi, ben bu teklifi gördüm. Bu teklifi hazırlayan sendikacı arkadaşlarım, sizden rica ediyorum, bu teklifi geri çekin. Bugün siz, sizin gibi düşünmeyen, siyasal ve ideolojik anlamda farklı düşünen sendikaları burada yok etmek istiyorsunuz. Yarın, farklı bir siyasal iktidar geldiğinde diğer sendikalar da sizi yok etmek isterlerse Türkiye'de iş barışı sağlanamaz yani burada hepimiz zarar görürüz. Bu taslağı hazırlayıp Komisyona sunan sendikalara tekrar tekrar söylüyorum, ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Ben, 7 yıl uluslararası sendikal hareket olan İLO toplantılarına katıldım. Türkiye'nin sendikal hak ve özgürlükler konusunda ve Türkiye'deki iş cinayetleri ve iş yasaları konusunda her zaman aplikasyon komitesine gelmek gerçekten bizi üzmüştür. Nedir bu aplikasyon komitesi? En kötü koşullarda çalışan, dünyanın en kötü ülkesi anlamına gelmektedir. Burada yaptığımız konuşmalar, burada Komisyonlarda haykırdığımız şeyleri mutlaka ama mutlaka ülkemizin geleceği ve ülkemizin onuru için konuştuğumuzu da bilmenizi isterim” diyerek komisyon üyelerine çağrısını yaptı.

MEMUR SENDİKALARINDA YÜZDE 2 BARAJI ÇOĞUNU KAPATIR!
   
AKP iktidarının birkaç gün önce Meclis’e sunduğu kanun teklifinin genelinde büyük problemler bulunduğuna vurgu yapan İzmir Milletvekili Kani Beko, şunları dile getirdi: “Memurların sendikalaşma özgürlüğünün önüne engel getiren maddeyle ilgili konuşmak istiyorum. Bu maddeyle örgütlü olduğu hizmet kolunda yüzde 2 baraj şartını taşımayan sendikaların üyelerine 250 TL toplu sözleşme desteği verilirken, yüzde 2 örgütlenme şartını yerine getiren sendikaların üyelerine ise 700 lira toplu sözleşme ikramiyesi verileceği belirtilmiştir. Üyeler ve sendikalar arasında açıkça ücret ayrımı yapılmaktadır. Öncelikle, getirilmek istenen bu düzenleme sendikal algıyı güçlendirmez, aksine sendikalar arasında ayrıma yol açar; bağımsız sendikalar ve sendikal anlayışın varlığını sona erdirir. Ayrıca, düzenleme tek tip sendikacılığın önünü açtığı gibi muhalif sendikaların da zayıflamasına hatta zamanla kapanmasına neden olacaktır. Üstelik bu düzenleme anayasal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış örgütlenme ve toplu pazarlık hakkını de tamamen ortadan kaldırmıştır. Düzenleme, başta Anayasa'mızın 51'inci maddesinde yer alan sendika kurma hakkını ihlal ettiği gibi, yine, Türkiye'nin imzalamış olduğu, Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 ve 98 sayılı hükümlerine de açıkça aykırıdır. Türkiye'nin imzalamış olduğu ILO 87 ve 98 sayılı Sözleşme sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü açıkça savunurken bu düzenleme açıkça sendika seçme, örgütlenme özgürlüğü hakkını ortadan kaldırmıştır. Bu düzenleme yasalaşırsa iktidara yakın sendikaların ve sendikal anlayışın dışında hiçbir sendikanın varlığı kabul edilmeyecektir ve bu durumun kabul edilmesi söz konusu değildir.”    
 
 BU HUKUK DIŞI BİR KANUN TEKLİFİDİR!

Eğitimden sağlığa, tüm iş kollarında çalışanların sorunlarına çözüm üretemeyen siyasi sendikaların 2022 yılında yaşadıkları yoğun üye kayıplarının önüne geçmek için bu sefer de kanun eliyle antidemokratik bir karar aldırılmaya çalışıldığını belirten Beko, Anayasa'ya alenen aykırı olan, dünyanın hiçbir yerinde örneği olmayan bu antidemokratik kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti. İzmir Milletvekili Beko, “Verilen kanun teklifi hukuki olarak uygun olmayan, Anayasa'ya aykırı bir tekliftir, kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu teklif yasalaştığı takdirde Türkiye'de bulunan 231 sendikanın 188'i yüzde 2 barajını aşamayacaktır; sadece MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK'e bağlı 43 sendika bu koşulu sağlamaktadır. Buna göre, kanun teklifi hayata geçtiği takdirde yaklaşık 82 bin kamu çalışanı 700 lira olan toplu sözleşme ikramiyesinden de yararlanamayacaktır. Örneğin eğitim, hizmet iş kolunda sadece EĞİTİM SEN, BİR-SEN, TÜRK EĞİTİM-SEN ve EĞİTİM-İŞ barajı geçebilmekte olup geri kalan 45 sendika yüzde 2 barajına ulaşamayacaktır; üyeleri toplu sözleşme ikramiyesini alamayacak ve bu sendikalar kapanma konumuna geleceklerdir. Yine, en büyük hizmet kollarından birisi olan sağlık hizmet kolunda sadece SAĞLIK-SEN, TÜRK SAĞLIK-SEN ve SES yüzde 2 barajını sağlamakta olup geri kalan tüm sendikalar kapanmak zorunda kalacaktır” bilgilerini paylaştı.

Editör: Atakan Şen