Valilikte Balçova zirvesi Valilikte Balçova zirvesi

Sındır, “Kadronun tüm çalışanların hakkı olduğunu 12 yıldır dile getiriyoruz. Sözleşmeli memurlarımıza verilmesi planlanan memuriyet kadrosunu öğretmenevleri çalışanlarına da verin. Kadronun tüm çalışanlar için hak olduğunu dile getirmekten asla yorulmayacağız. Devlet, anayasada tanımlanmış temel hak ve özgürlükler gereğince yurttaşları arasında ayrım yapmamalı” dedi.

“KANAYAN BU YARAYA MERHEM OLUN!”

Öğretmenevi çalışanlarının farklı statülerde istihdam edilmesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Sındır, “Tüm Türkiye’de Öğretmenevi sayısı 551. Öğretmenevlerindeki personellerinin yaklaşık olarak yüzde 75’i sadece kurum döner sermayesinden maaşını alan Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel ve yüzde 25’i hizmet alım yoluyla çalıştırılan personel. Aynı işi yapan fakat farklı statülerde çalışan personeller haklı olarak motivasyon kaybına uğruyor. Öğretmenevleri bünyesinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve taşeronlar üzerinden hizmet alımı ile çalışan personellerin hala kadro alamamaları kanayan bir yara. AKP iktidarını kanayan bu yaraya merhem olmaya çağırıyorum. Farklı illerde ya da ilçelerde olmalarına rağmen aynı işi yapan personellerin maaşlarında eşitsizlik var. Bir ilimizin öğretmenevinde çalışan personelle, aynı işi yapmasına rağmen başka bir ilimizin öğretmenevinde çalışan personelin maaşları ve sosyal hakları aynı değil. Statüde, mali ve sosyal haklarda keskin adaletsizlikler var. Bu durum anayasamızda bulunan eşitlik ilkesine aykırı. Bu durum İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. maddesinde ‘Herkesin herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş ve ücrete hakkı vardır’ ilkesine aykırı” dedi.

“ÖĞRETMEN EVLERİ ZOR DURUMDA!”

Öğretmenevlerinin artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu, öğretmenevleri çalışanlarına kadro verilmesi ile birlikte personel yükünün kurumun üzerinden kalkması gerektiğini söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “artan maliyetler, öğretmenevlerinin sabit giderlerinin üç katına çıkması, bakım onarım ihtiyaçlarının olması yeterince fazla. İstihdam edilen personellerin maaş, tediye, SSK ve ihbar-kıdem tazminatları kurum kasasında bekletilmekte.  En azından öğretmenevi personellerinin kadroya alınarak personel yükünün kurum üzerinden kaldırılması öğretmenevlerinin ayakta kalabilmesi için hayati önem taşımakta. Öğretmenevleri hiçbir ayrım yapmadan toplumun her kesimine hizmet vermekte. İktidarda kadroda ayrım yapmadan, kısmi süresiz sözleşmeli ve taşeron işçilerimize eşit iş ve ücretle kadro verilmesi devletimiz ve kamu yararına olacaktır” dedi.

“DEVLET YURTTAŞLARI ARASINDA AYRIM YAPMAMALI”

Öğretmen evleri çalışanlarının Ankara’dan gelecek kadro haberine kilitlendiğini ifade eden Sındır, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kadronun tüm çalışanların hakkı olduğunu 12 yıldır dile getiriyoruz.  Sözleşmelilerin kadroya geçmeleri için kanun teklifi verdim. Sözleşmeli memurlarımızın kadroya geçirilmesi için bir çalışma yapılıyor fakat kanun teklifini henüz görmedik. Kadro bekleyen tüm sözleşmelilerin amasız, fakatsız, lakinsiz kadro almaları, bir hak gaspına uğramamaları için hem komisyonda hem de genel kurulda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadronun tüm çalışanlar için hak olduğunu dile getirmekten asla yorulmayacağız. Sözleşmeli memurlarımıza verilmesi planlanan kadroyu öğretmenevleri çalışanlarına da verin. Çünkü devlet yurttaşları arasında ayrım yapmamalı.”

Editör: Atakan Şen