Emekçi kadınlar gününün Türkiye’de bir bayram ve şenlik havasında kutlanmasını sağlayacak olan düzenlemelerin ve yaklaşımların, mevcut iktidar tarafından sürekli ertelendiği ve engellendiğini ifade eden Yücel, İstanbul sözleşmesinden, yargıdaki iyi hal indirimlerine kadar birçok konunun hep sürüncemede bırakıldığını belirterek, şunları ifade etti;

Başkan Kırgöz’den Genel Başkan Özgür Özel’e ziyaret Başkan Kırgöz’den Genel Başkan Özgür Özel’e ziyaret

KADINLARIMIZ FİKRİ VE EMEĞİYLE CUMHURİYETİ YÜKSELTECEK
Artık konu, kadının toplumdaki yeri, kadın haklarının korunması veya hakların teslimi değil. Son 20 yılda, konu neredeyse tamamen kadının hayatta kalması haline gelmiştir. Kadınlarımız, yaşı, eğitimi, sosyal statüsü ne olursa olsun aynı tehditle burun buruna yaşamaktadır. Elbette kız çocuklarımız okutulmalı, eğitimleri önündeki tüm engeller kaldırılmalı ve yükselecek olan cumhuriyet öncelikle onların eline teslim edilmelidir. Ancak belki de bundan daha önemli bir konu erkeklerin eğitilmesidir. Çünkü bu ülkeyi fikriyle, emeğiyle, ilmiyle yükseltmeye hazır olan kadınlarımızın önündeki en büyük engel erkek egemen bir toplum ve o toplumun kadına bakışındaki yanlışlardır. Bu değişim sağlanabilirse, kadının kaderini değil, Türkiye’nin kaderini değiştirecek değişim olacaktır. Yani mesele kadın hakları değil, Türkiye’nin geleceği meselesidir.

SARAY İKTİDARI KADINLARIN ÖNÜNE DUVAR ÖRMÜŞTÜR
Kadın haklarına bakış açısının değiştirilmesinin sadece söylemle olmayacağını belirterek, güçlü bir meclis ve hükümet iradesi gerektiğini ifade eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel “ Bugün 8 Mart Emekçi Kadınlar günü ve maalesef bugüne ilişkin Saray iktidarının, kadınlara söyleyebileceği bir söz, umutlarını arttıracak bir düzenleme yok. Tam aksine, AKP iktidarı İstanbul sözleşmesinden çıkarak, yargıdaki iyi hal indirimlerine ve kadının aleyhine işleyen yasalara düzenleme getirmeyerek, kadınların tırnaklarıyla kazıyarak geldiği mevki ve makamlar sanki saray tarafından lütfedilmiş edilmiş gibi gösterilerek, kadının kazanımları, hakları ve özgürlükleri önünde bir duvar örmektedir. İşte bu zihniyet, 8 Mart’ı bayram havasında kutlamanın önündeki en büyük engeldir” dedi.

MİLLET İKTİDARINDA 8 MART TAM BİR BAYRAM OLACAK
Birçok dünya kadınından çok daha önce, zaten sahip olmaları gereken seçme ve seçilme hakkı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 88 yıl önce teslim edilen kadınlarımızın, son 20 yılda maruz bırakıldıkları şiddet, ayrımcılık ve haksızlıklar kabul edilemez. Bizlerin, ülkemizin geleceğini kurtarmak için millet iktidarına giden yolda en büyük motivasyonlarımızdan biri de, kadınlarımızın özgürce yaşayabilecekleri bir ülke yaratma hayalidir. Hem kuracağımız iktidarımız hem de bu iktidarın ülkemizi bugün yaşanan acılardan, haksızlıklardan ve ayrımcılıktan kurtarışı kadınlarımızın öncülüğünde olacaktır. Bu iktidar, kadının aile, iş, sosyal yaşam alanında önüne örülen duvarları yıkacak, kadınların fikri ve emeğiyle ülkenin aydınlık yarınlarını kuracaktır. Bu iktidar İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacak, güçlendirilmiş ve kadınlara teslim edilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacaktır. Kadınlarımıza vaat değil söz veriyoruz! 8 Mart artık seslerini duyurmak, haklarını korumak, emeklerine sahip çıkmak zorunda kalacakları bir gün değil, tüm kazanımlarından emin oldukları, özgürce kutlayacakları bir bayram olacaktır.

Editör: Atakan Şen