Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor

Uluslararası olarak organize edilen ve AB destekli “Dijital Çağ Becerileri, Geleceğin Meslekleri için Gerekli Beceriler” projesinin Türkiye paydaşı Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) oldu. Endüstri 4.0 ve Covid 19’un ağır etkileri sebebiyle işlerini bırakmak zorunda kadın çalışanlara yönelik yürütülecek projeye Türkiye dışında Yunanistan, Bulgaristan, İspanya ve Litvanya’dan STK’lar katılıyor. Proje aynı zamanda Türkiye’de kabul gören 6 proje arasında yer alıyor.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç, AB projelerine katılım noktasında EGİKAD olarak özel bir önem verdiklerini belirterek, uluslararası platformlarda Türkiye adına Türk kadınlarını temsil etmekten gurur duyduklarını söyledi.

2022-2023 yıllarında yürütülecek olan Dijital Çağ Becerileri – Geleceğin Meslekleri için Gerekli olan Beceriler Projesi’nin Geleceğin Meslekleri mesleki eğitimde küçük ölçekli işbirlikleri programı kapsamında olduğunu ifade eden EGİKAD Başkanı Kılıç,  “Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje 5 farklı ülkeden 6 ortakla beraber yürütülecek. Türkiye adına EGİKAD olarak projeye dahil olduk. Bizim dışımızda Yunanistan’dan İnstitute Of Entrepreneurship Development, İspanya’dan Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía ve İnercia Digital SL, Bulgaristan’dan Association Euni Partners ve Litvanya’dan Viesoji İstaiga Kauno Mokslo İr Technologiju Parkas kuruluşları katılıyor” dedi.

Üç başlıkta proje yürüyecek

 Projesinin ana hedef kitlesinin hem Endüstri 4.0’ın hem de Covid 19 pandemisinin ağır etkileri nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kalan kadın çalışanlar olduğunu belirten EGİKAD Başkanı Kılıç, “Bundan dolayı, proje süresince bu sorun üç farklı düzeyde ele alınacak” dedi. Çalışanların işlerine geri dönmek için tam olarak hangi beceri veya becerilere ihtiyaç duyduğunu ve iş dünyasının ne tür beceriler gerektirdiğini ortaya çıkarmanın bunlardan ilki olduğunu söyleyen Kılıç, ‘Ortaklarla bilgi alışverişi, paylaşım ve tartışma yoluyla, işlerini bırakmak zorunda kalan kadın çalışanlara yönelik geliştirilmesi gereken becerilerin neler olabileceğinin ve bunların öğretilmesi diğer başlığı oluştururken, bu aşamalardan yola çıkarak hem hedef kitlenin hem ortak kurumların kullanabileceği “beceri aracı – skill toolkit” geliştirmek diğer çalışma alanımızı oluşturacak” diye konuştu.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal