ESBAŞ’ın, yeşil enerji, sıfır atık ve su tasarrufuna yönelik uygulamalarla çevreye uyum konusunda örnek bir sanayi bölgesi haline getirdiği Ege Serbest Bölgesi, bu yıl ulaştığı ekonomik büyüklük ile ülke ekonomisi açısından yüz güldürdü. 2021 yılında bölgedeki firmaların gerçekleştirdiği toplam ticaret hacmi yaklaşık 4.7 milyar dolarla son 8 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşırken, ihracat ise yaklaşık 2.3 milyar dolarla son 10 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Firmaların toplam istihdamı ise 21 bin 300 kişiye çıkarak Ege Serbest Bölgesinin tarihindeki en yüksek rakama ulaştı. 

Turizmde “HORECA” sevinci Turizmde “HORECA” sevinci

Ege Serbest Bölgesinin 2021’deki ticaret, ihracat ve istihdam performansını değerlendiren ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, “Bölgedeki firmalar Kovid-19 virüsünün henüz ortaya çıkmadığı 2019 yılına kıyasla ticaret hacmini yüzde 12.5, ihracatı ise yüzde 5 artırmış oldu. Bu da gösteriyor ki; pandeminin devam eden olumsuzluklarına rağmen bölge firmaları son 2 yılda büyümelerini sürdürdü. Sağlanan büyüme sayesinde de firmalardaki toplam istihdam 21 bin 300 kişiye ulaşarak ESB tarihindeki en yüksek seviyeye çıkmış oldu” şeklinde konuştu. Dr. Faruk Güler, ESB’nin başından beri yüksek katma değerli ürünleri üreten firmaların kümelendiği bir serbest bölge olarak planlandığını ve bu sayede buradan birim bazında değerli ürünlerin ihraç edildiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Bir kıyaslama yapacak olursak; İzmir’de yaklaşık 6 bin 500 firma toplamda 12.2 milyar dolarlık ihracat yaparken, 167 firmanın bulunduğu ESB’de bunun yüzde 18.5’i kadar ihracat yapılabiliyor. Ortalama bir hesaplama ile İzmir’de ihracatçı firma başına 1.8 milyon dolarlık ihracat düşerken, bölgemizde 13.7 milyon dolarlık ihracat düşüyor. Bölge firmaları ürünlerinin kilogramını ortalamada 9 dolardan ihraç ederek bu başarıyı sağlıyorlar. Bu değer 3 dolar seviyesinde olan Almanya’nın ihracatının kilogram bazındaki değerinden 3 kat fazla. Geçtiğimiz yılın en çok ihracat yapan illeri sıralamasına girecek olsaydı ESB, Adana’dan sonra gelerek, 15. sırada yer alıyor. İzmir’in bir semti kadar bir alandan, 37 ilinin toplam ihracatından fazla ihracat yapma başarısını gösterebilmişiz.”

Yatırımcının ESB’ye İlgisi Büyük
Yatırımcıların ESB’ye büyük ilgi gösterdiğini belirten Dr. Faruk Güler, genişleme alanında 2021 yılında hizmete aldıkları tesislerin neredeyse tamamının kiralandığını, talebi karşılamak için yeni bina yatırımlarını hızlandırdıklarını ancak bölgede neredeyse yer kalmadığını vurguladı. Dr. Güler, ayrıca şu bilgileri verdi: “Bölgemizde 12 firma yeni ruhsat aldı. Bunun yanı sıra 11 firma da mevcut tesislerine ilave tesis kurarak genişleme yatırımı gerçekleştirdi.”

ESB, Yeşil Mutabakata Uyumu Arttırıyor
ESB’de savunma ve havacılık teknolojisinden, elektrikli otomobil teknolojisine, yazılım ve bilişim ürünlerinden makine ve elektronik sektörüne kadar son derece gelişmiş ürünleri üreten küresel firmaların faaliyet gösterdiğini vurgulayan Dr. Faruk Güler, iklim krizi ile birlikte AB merkezli firmalar başta olmak üzere, uluslararası yatırımcıların, yeşil mutabakat gibi politika çerçevelerine uyumlu yönetilen bölgelerde yatırım yapmayı tercih etmeye başladığını belirtti. Dr. Faruk Güler, 2015-19 döneminde Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 58,4'ünü AB’li firmaların getirdiğini ve ülkemizin ihracatının yüzde 50,9’unun bu ülkelere yapıldığını hatırlatarak, “Bu durum dikkate alındığında, Türkiye’nin de çevreyle uyumlu yatırım politikaları geliştirmesi bir zorunluluk olarak kendini dayatmaktadır. Biz su tüketimini azaltmaktan, yenilenebilir enerji kullanmaya, sıfır atık uygulamasından, doğayı kirletici faaliyetlere bölgede izin vermeye kadar çevre konusunda son yıllarda gerçekleştirdiğimiz birçok yatırımla Ege Serbest Bölgesini, çok önceden Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerine uygun örnek bir endüstri bölgesi haline getirmeyi başardık Bu yatırımlarımızı sürdürerek ESB’yi Yeşil Mutabakata tam uyumlu hale getirmeye kararlıyız” diye konuştu.

Editör: Atakan Şen