Raporu değerlendiren Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Raporu kapsayan 2020 yılı, hepimizin bildiği üzere pandeminin gölgesinde geçti. Bu zorlu sürece rağmen Ege Üniversitesi olarak son yıllarda yakaladığımız istikrarlı yükselişi sürdürdük. 4 ana başlık altında belirlenen 45 göstergenin çoğunda bir önceki yıla göre yükseliş gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile atanmış olduğum yeni rektörlük döneminde de bu yükselişi sürdürülebilir kılmak için çalışacağız. YÖK tarafından hazırlanan bu rapor, bizlere hem iyi yönlerimizi hem de geliştirmemiz gereken yönlerimizi göstermesi açısından son derece önem taşıyor. Bizler de yol gösterici nitelik taşıyan bu rapor doğrultusunda çalışanlarımızla birlikte aksiyon alacağız. Desteğini her daim arkamızda hissettiğimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, tüm devlet erkânımıza ve üniversitemizin değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor

Akredite lisans programı sayısında büyük artış

Türkiye’nin YÖKAK tarafından 5 yıl süreyle akredite edilen ilk üniversitesi olan Ege Üniversitesi, eğitim ve öğretim alanında 2019 yılına oranla ciddi bir yükseliş gösterdi. Ege, programların genel doluluk oranı, erişilebilen ders paketi oranı ve mezun takip sistemi içindeki mezunların oranında yüzde 100 başarı yakalarken akredite lisans programı sayısını da 12’den 23’e yükseltti. 2019 yılında 227 sosyal sorumluluk projesi yapan Egeli öğrenciler, 2020 yılında bu sayıyı 507’ye çıkardı. Öğrencilerin endüstriyel proje sayısı 126’dan 320’ye çıkarken Teknokent projelerine katılan öğrenci sayısı bin 880’den 2 bin 468’e yükseldi. Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı ise 4,4 olarak belirlendi.

Dünya sıralamalarında yükseliş

Araştırmacılar tarafından yapılan projelerle özellikle TÜBİTAK nezdinde başarılı bir üniversite olan Ege Üniversitesi, 2020 yılında Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın alnında da yükselişini sürdürdü. Ege’de en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı 385’ten 422’ye, başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 59’dan 93’e, sonuçlanan patent, faydalı model veya tasarım sayısı 11’den 20’ye, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası araştırma bursu sayısı 237’den 278’e, TÜBİTAK tarafından verilen ulusal ve uluslararası destek programı sayısı 356’dan 402’ye,  ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-ge niteliği taşıyan proje sayısı ise 487’den 691’e yükseldi. ARWU sıralamasının da değerlendirildiği raporda Ege Üniversitesi, dünya sıralamasında 901’inci sıradan 701’inci sıraya, ulusal sıralamada ise 11’inci sıradan 4’üncü sıraya tırmandı. EÜ’nün üniversite-sanayi iş birliğine verdiği önem de rapora yansıdı.  Endüstri ile yürütülen ortak proje sayısı 2019 yılında 283 iken 2020 yılında 547 oldu. Bu projelerin toplam bütçesi ise 36 milyon liradan 57 milyon liraya yükseldi. Üniversite laboratuvarlarında Ar-ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı ise 130 binden 295 bine çıktı.

++EGE- NECDET BUDAK MÖTBE  (7)

Topluma hizmette örnek uygulamalar

Covid-19 pandemisine bağlı olarak tüm üniversitelerde görülen uluslararasılaşma verilerindeki düşüşe rağmen EÜ, yurt dışındaki üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile ortak yürütülen proje sayısını 249’dan 262’e çıkardı. Topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanında da örnek bir üniversite olan Ege, üniversitelerin yeşil, çevreci üniversite endeksinde 259’uncu sıradan 165’inci sıraya yükseldi. EÜ’de Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi tarafından verilen sertifika sayısı 5 bin 113’ten 13 bin 563’e, Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı 296’dan bin 345’e, kamu kurumları ile yürütülen proje sayısı 270’den 308’e, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı ise 738’den 804’e yükseldi. Öğrenci başına yapılan harcama miktarı ise 12 bin liradan 15 bin liraya çıktı.

Editör: Atakan Şen