Yürütücülüğünü EBİLTEM TTO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Özge Andiç Çakır’ın yaptığı “CoCreAid” projesi kapsamında yükseköğretim kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)  iş birliğinde projeler geliştirilmesi hedefleniyor. STK'lar ve yükseköğretim kurumları arasında iş birliğine dayanan projelerin özellikle pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Andiç Çakır, “CoCreAid projesinin odak noktası, yükseköğretim kurumları ve STK'ların ortaya çıkan sosyal engellerin üstesinden gelmek üzere birlikte yaratmak (co-creation) için iş birliği oluşturması olarak özetleyebiliriz. CoCreAid projesi kapsamında geliştirilecek olan ‘CoCreAidKit’ ve düzenlenecek etkinlikler sayesinde kırsal kesimdeki vatandaşlara da erişim olanağı sağlanarak sosyal zorlukları azaltmak hedeflenecek” dedi.

“Proje, teknolojiyi öğrenme süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor”

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü ve Öğretim Teknolojileri Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Sarsar’ın yürütücülüğünü yaptığı HIIT projesi ise çevrimiçi öğretim deneyimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Doç. Dr. Sarsar, “HIIT projesi, yüksek öğretim STEM öğretmenlerinin öğretim teknolojisini derslerine entegre etmelerini, değişime hızla yanıt vermelerini ve teknoloji uygulamalarının aracılık ettiği öğrenme sürecini ilgi çekici, etkili bir şekilde tasarlamayı, geliştirmeyi, kullanmayı, yönetmeyi ve değerlendirmeyi öğreterek çevrimiçi öğretim deneyimlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bilişim teknolojileri konusundaki gelişmeler ve yaşanan pandemi sebebi ile uzaktan öğrenimin öneminin artması projenin etkisini güçlendiriyor” dedi.

EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulundan akreditasyon atağı

CoCreAid projesinde Almanya, Polonya, Danimarka ve İtalya’dan; HIIT projesinde ise İspanya, Portekiz ve Bulgaristan’dan Üniversite ve STK’lar yer alıyor

Editör: Alper ÜNALAN