Akademisyen ve lojistik profesyonellerden oluşan jürinin, 22 Nisan 2022 tarihine kadar sunulan başvuruları doküman incelemesine tabi tutacağını dile getiren Ege Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Doğrucu belli ölçütleri aşan başvuruların ise 13 Mayıs 2022 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan ve herkese açık olan sunuma çağrılacağını söyledi.

Lojistikte başarı hikayeleri ortaya çıkacak.

Doğrucu, sunumda ilgili kategorilerde başarılı olan kurum ve profesyonellerin açıklanacağını belirterek şu bilgileri verdi: “Pandemi nedeni ile ara verilen ve bu yıl ikincisi düzenlenecek olan yarışmanın temel amacı iyi lojistik ve tedarik zinciri uygulamalarının lojistik ekosisteminde paylaşılmasını sağlayarak hem uygulamaya hem de akademiye katkı sağlamaktır. Günümüzde giderek daha karmaşık alanlarda gelişen ve maliyetlerin her geçen gün daha önemli hale gelmeye başladığı ekonomik koşullarda; lojistik faaliyetleri yöneten işletmeler ve profesyonel yöneticiler koşulların da zorlamasıyla maliyet düşürücü, lojistik süreçleri geliştirici birçok başarılı projeye imza atmaktadırlar. Bu başarı hikayelerinin paylaşılması sektörün gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Lojistik sektöründe lojistik süreçleri yöneten yöneticiler ve firma yetkilileri yarışmaya katılan proje sunumlarında iyi uygulamaları, başarı öykülerini proje sahiplerinden dinleyerek kendi işletmelerinde ve profesyonel yaşamlarında fark yaratabilecekler.”

Yarışma kategorileri

Maliyet İyileştirme

Verimlilik

Yeşil Lojistik

KPI/Performans Yönetimi

Stok Yönetimi

Ulaştırma ve Sevkiyat Yönetimi

E-Ticaret Lojistiği

Başvuru ve değerlendirme kriterleri neler?

2022 Ege Bölgesi Lojistik Ödülleri’ne kurumlar ve birey olarak profesyoneller başvurabilirler. Başvuruda bulunanların; 10 sayfadan uzun olmayan bir dokümanda yukarıda sıralanan kategorilerden birinde neden ödülü hak ettiklerine yönelik detaylı bir açıklama yapmaları beklenmektedir. Seçime söz konusu olacak tüm faaliyetlerin/projelerin; son üç yıl içerisinde gerçekleşmiş olması. Söz konusu  faaliyetin/projenin ödülün verileceği tarihte durdurulmamış olması. Dokümanda; projenin amacı ve hedeflerinin de yer aldığı örnek olay incelemesi, finansal verileri destekleme, resimler ve grafik gösterimler,  ilgili paydaşlardan (müşteri, tedarikçi, çalışan) doğrulamalar, medya çıkan haberler gibi içeriklerin olması. Başvuruların, açık ve anlaşılır bir dilde yazılması gerekiyor. Değerlendirme aşamasında ise hizmet kalitesinde/düzeyinde iyileştirme paydaş geri biildirimi,  süreçlerin etkinleştirilmesi, maliyet azaltma ve kaynak kullanımı bütçe kullanımı etkinliği, çevresel-sosyal veya ekonomik sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve teknoloji  kullanımı, uygulamaya geçiş & yaygın etki özgünlük kriterleri esas alınacak.

40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama 40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama

Yarışmada önemli tarihler

22 Nisan 2022; Başvuruların Sona Ermesi

29 Nisan 2022; Finale Kalan Başvuruların Duyurulması

13 Mayıs 2022; Final Sunumları”

Editör: Atakan Şen