Tarihi İzmir Havagazı Fabrikası’nda yapılan forumun açılışında meteorolog Bünyamin Sürmeli, iklim krizi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından bir araya gelen 100 öğrenci iklim alt başlıklarında paralel oturumlar yaparak atölye çalışmalarına imza attı.

Forumun açılışında bir konuşma yapan Ege Sanayicileri ve İşinsanları  Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, bu forumun iklim değişikliği kriziyle mücadele etmek için küresel dayanışma ihtiyacından yola çıkarak hazırlandığını söyledi. AB-Türkiye Gençlik İklim Forumu’nun Türkiye'nin dört bir yanından 100 genci bir araya getirmeyi ve iklim krizi karşısında Türk gençlerinin yaklaşımını ve geliştirdikleri somut önerileri ortaya koymayı hedeflediğini vurgulayan Karabağlı, “Hepinizin bildiği üzere, dünyamız iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli bu durumu “insanlık için kırmızı alarm” olarak tanımlarken, Avrupa Birliği (AB) bu konuda öncü rol üstlenerek çok önemli bir adım atmış ve 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyarak Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıklamıştır. Böylece AB, enerjiden ulaşıma, sanayiden tarıma, ticaretten inşaata kadar her sektörü kapsayacak şekilde yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçişi ilan etti” dedi.

 Karabağlı: Ortak mücadele şart”

Üretim modellerinin yeşil dönüşüme göre geliştirilmesi gerekirken tüketim modellerimizin ve alışkanlıklarımızın da gözden geçirilmesinin şart olduğuna dikkat çeken Karabağlı,  “AB, 2035 yılı itibarıyla tüm araçların “sıfır-emisyonlu araç” olmasını hedefliyor. Atık miktarının asgari seviyede tutulduğu üretim ve tüketime geçilmesi kaçınılmaz. Hepimizin geleceği için büyük tehdit oluşturan böyle bir konuda, aslında çok küçük yaşlardan itibaren bilinçli ve farkında bireyler yetiştirilmesi için elimizden geleni, hep birlikte yapmalıyız” dedi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya itibariyle, iklim değişikliğinin etkileri açısından dünyanın en hassas ve kırılgan bölgelerinden birinde yer aldığını belirten Karabağlı, “Dolayısıyla hepimizin, dünyamızı, ülkemizi ve geleceğimizi korumak için sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu doğrultuda, zihinlerde dönüşümün sağlanması, iyi uygulamaların çoğaltılması için siz gençlere ihtiyacımız var. Bugün burada değerli hocalarımızın, moderatörlerimizin liderliğinde gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında çok faydalı fikirler ortaya koyacağınızdan eminim. Sonuçların yer alacağı raporları merakla ve ilgiyle bekliyor olacağız” diye konuştu.

rmeli: Dünya yaşlı değil”

Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu

Sonrasında bir sunum gerçekleştiren meteorolog Bünyamin Sürmeli, iklim krizi olarak adlandırılan durumun gerçekte ne anlama geldiğini ayrıntılarıyla anlattı.

Dünyanın yaşlanmadığını, dünyadaki insan popülasyonunun da aslında fazla olmadığına dikkat çeken Bünyamin Sürmeli, “Dünyadaki 8 milyar insanı bir araya getirsek Marmara Denizi’nin kapladığı alanı dolduramıyoruz. Aslında dünyada sayımız çok az ancak dünyaya verdiğimiz zarar büyük. Bizim varlığımız dünya için tehdit değil, yaptıklarımız tehdit” dedi.

Suyun ve havanın bir döngüsü olduğunu söyleyen Sürmeli, “İnsanın yaptığı bu döngüyü bozmak. Suyu havayı sadece kirletmiyoruz, döngüsünden çıkarıyoruz. Aslında kendimize en büyük zararı veriyoruz” diye konuştu.

 Çalışma grupları ve atölyelerde fikirler üretildi

Sürmeli’nin sunumundan sonra foruma katılan öğrenciler, moderatörlüğünü SÜGEP Academy Başkanı Umut Dilsiz, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Funda Barbaros, SÜGEP Academy Uluslararası Programlar Koordinatörü Çiçek Dilsiz ve Cemre Hareketi Kurucusu Prof. Meltem Onay’ın yaptığı İklim Alt Başlıklarında Paralel Oturumlara katıldı.

İklim Politikaları, İklim ve Kentler, İklim Savunuculuğu, Yerel Yönetimler ve İklim ve Medya İletişim atölyelerinde çalışmalar da yürüten öğrenciler gün sonunda atölye çıktılarının sunumunu gerçekleştirdi. 

Editör: Atakan Şen