Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor Çocukların zihinsel ve duygusal becerileri sesli tiyatroyla gelişiyor

Ege Üniversitesinin;  iş, kültür, sanat ve spor dünyası ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası dış paydaşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma katkı, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerinin planlanması amacıyla yapılan toplantıda, katılımcılar fikir ve önerilerini paylaştı.  

Toplantıda konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, “Bilim dünyasıyla yakın ilişkiler kurmak, biz idareciler için çok önemli. İdarecilik, bilgi destek mekanizmalarımızın güçlü olmasına dayanır. Bu mekanizma güçlü değilse yaptığımız işte bir eksiklik olacaktır. Bu sebeple bizler de üniversitelerimizin çağrılarına cevap veriyoruz. Maksadımız, ilimizdeki üniversitelerimizin mevcut yapılarının gelişmesi, kurumsal kapasitelerinin daha da güçlenmesidir. Kurumsal kapasiteyle birlikte bilimsel yeteneklerinin, eğitim ve akademik başarılarının artması bizim temel arzumuzdur. Bu artan başarının, bu yetenek ve kabiliyetlerin; sadece üniversitelerin yetiştirdikleri öğrencilere değil, aynı zamanda biz idare edenlere, tüm paydaş sektörlere, İzmir halkına ve tüm ülke insanımıza faydası olsun istiyoruz. Bu tür toplantılar da bu imkânlardan yararlanmanın bir yöntemidir. Dolayısıyla biz bunu ciddi manada verimli kullanmayı arzu ediyoruz. Bu iş birliğinin güçlenmesi; üniversitenin katkısının şehre yansıması, şehirle entegre olması adına oldukça önemli. Dolayısıyla buradaki herkes kazan-kazan için burada. Bu kazan-kazan sadece ilimiz için değil, ülkemiz için de geçerli.  Herkese katılımı için teşekkür ediyorum, toplantımızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Kaliteyi kurum kültürü haline getirdik”

Ege Üniversitesinin son dönemde önemli başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm eğitim – öğretim faaliyetleri, araştırma ve geliştirme dâhil sunulan tüm hizmetlerde uluslararası kalite standartlarına ulaşmak, akademik birimlerin akreditasyonunu sağlamak üzere kapsamlı bir yol haritası oluşturularak başarılı çalışmalara imza attık. Kalite politikaları ekseninde yürüttüğümüz disiplinli çalışmalar neticesinde büyük bir başarı ivmesi kaydedilerek 2017 yılında 11 olan akredite program sayısı, bugün itibariyle 53’e ulaştırdık. 2020 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından başlatılan ‘Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) da başvuruda bulunan ve 55 üniversite arasından seçilerek Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilen 11 üniversite arasında yer alan Üniversitemiz, 2021 yılında YÖKAK tarafından beş yıl süreyle akredite edilen ilk devlet üniversitesi olmaya hak kazanmıştır. Üniversitemizde kurum kültürü haline getirdiğimiz kalite kavramını tüm faaliyetlerimizde temel prensip olarak benimsememizin yanında kazandığımız başarıları sürdürülebilir kılmak da ciddi önem arz etmektedir” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Bölgemizin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri olarak öğrencilerimize staj için kapılarınızı açarak, mezun ettiğimiz öğrencilerimizi istihdam ederek, akademik personelimiz ile ortak araştırma projelerini hayata geçirerek, akademisyenlerimizin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı etkinliklerine katılarak destekliyor ve tanıyorsunuz. Tüm bu etkileşimlerimizde öğrencilerimiz, mezunlarımız ve akademisyenlerimizin güçlü ve geliştirilmeye açık olduğunu düşündüğünüz yönlerini bizlere aktararak somut adımlar atmamızı sağlayacak geri bildirimleri almak istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’in kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan Ege Üniversitesi Danışma Kurulu’nda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanayi ve toplumla ilişkiler gibi konularda fikir alış verişinde bulunuldu. Kurul Üyeleri,   kurulda yer almalarından ötürü duydukları memnuniyeti dile getirerek Ege Üniversitesi ile iş birliği çalışmalarını artırarak devam edeceklerini vurguladılar.

Editör: Birgül Gümüştaş