TÜRKPATENT’in 2022 yılı ilk 6 ay istatistiklerine göre patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 14 üniversite yer aldı. Üniversiteler tarafından 333 patent ve faydalı model başvurusu yapıldı. En fazla patent başvurusu yapan üniversiteler arasında ilk sırayı 17’şer başvuruyla Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi paylaştı.  İkinci sırada 13 başvuru ile Erciyes Üniversitesi yer alırken Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi 12’şer başvuru ile 3’üncü oldu.

Afetler;Geliyorum Demez,Seçimi de Beklemez! Afetler;Geliyorum Demez,Seçimi de Beklemez!

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bünyesinde bulunan EBİLTEM ve EGE Teknopark ile hem eğitim öğretim hem araştırma geliştirme yapmanın yanı sıra üniversite sanayi iş birliğine yönelik önemli bilimsel ve sektörel çalışmalar yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizde başlattığımız değişim-dönüşüm seferberliğimizin en önemli ayaklarından birisini de Ar-Ge ve inovasyon ile yenilikçi ve girişimci bir üniversite modeli oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz uygulamalar neticesinde makale yazmadan proje hazırlamaya, patentten faydalı modele üniversitemizde önemli çalışmalar yapılmaya başlandı.  Üniversitemizde yarattığımız bilim üretme iklimi neticesinde oluşturduğumuz fayda ağı, toplumun hemen her kesimine ulaşmıştır. Üniversitemizin eğitim-öğretim ve Ar-Ge dâhil tüm faaliyetlerinde ortaya koyduğumuz bu dönüşüm seferberliği, üniversite-sanayi iş birliklerimize de sirayet etmiştir.  Bizler, Ege Üniversitesi olarak bilgiyi,  sanayi ve üniversite iş birliği içerisinde üretebileceğimize; teknolojiyi de bu yöntemle geliştirerek ülke ekonomimize ciddi katkılar sunabileceğimize yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de en fazla patent başvurusu yapan üniversitelerden birisinin Ege Üniversitesi olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Üniversitemizin akademik gücünü üniversite sanayi işbirlikleri ile daha görünür kılacağız. Hazırlanan her araştırmayı, her projeyi daha nitelikli hale getirerek sektöre, ekonomiye kazandırmaya özen göstereceğiz. Ar-Ge inovasyon, patent, faydalı model ve sınai mülkiyet haklarına daha çok önem vereceğiz. Tüm araştırmacılarımıza bilim ve teknolojiye, üniversite sanayi iş birliğine, ülkemiz üretimine yaptıkları katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

--

Editör: Atakan Şen