Ege Üniversitesinde, ülkemiz tarım ve gıda sektörünün Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artıracak, teknoloji entegrasyonunu ve dijital dönüşümünü destekleyecek, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltecek önemli bilimsel çalışmalar yürütülüyor. Bünyesinde Türkiye’nin en köklü Ziraat Fakültesini ve ülkemizin ilk Tohumculuk Araştırma ve Tohum Sağlık Test Merkezi ile en donanımlı altyapıya sahip Gıda Mühendisliği Bölümünü bulunduran Ege Üniversitesi, önemi her geçen gün artan tarım ve gıda alanına daha nitelikli katkı sunmak amacıyla bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam kurumsal akredite bir araştırma üniversitesi olarak çalışmalarımızı somut ve topluma fayda üreten bir anlayışla sürdürüyoruz. Önceliğimiz bilimsel gücümüzü laboratuvarlardan kampüsün dışına taşıyarak toplumun sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak. Bugüne kadar önemli çalışmaları gerçekleştirerek literatüre ve bilim dünyasına kazandırdık. Şimdi birikimimizi araştırma üniversitesi konseptine uygun olarak yeni bir anlayışla paydaşların beklentilerine cevap verecek bir evreye taşıyoruz. Sürdürülebilir tarım ve gıda konusunun dünyada önem kazanmasıyla birlikte, üniversitemizde de son dönemde bu alanda önemli bilimsel çalışmalar yürütülmeye başlandı. Bu çalışmalar, sadece bölgenin değil aynı zamanda Türkiye’nin tarım ve gıda sektörünün Ar-Ge ve inovasyon kapasitesine kaynak niteliği taşıyor. Hedefimiz tarım ve gıda alanında devletimizin Ar- Ge ve inovasyon mutfağı olmak. Bu strateji doğrultunda daha ileri araştırma gerektiren çalışmaları gerçekleştirerek sektöre nitelikli katkı sunmak istiyoruz” diye konuştu. 

“Teknolojik gelişmeler tarımsal kayıpların önüne geçiyor”

Turizmde “HORECA” sevinci Turizmde “HORECA” sevinci

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Banu Yücel, “Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren bilim insanları ve tarım-gıda sektörünün önemli paydaşları tarafından nüfusun artışıyla birlikte doğal kaynakların üzerinde oluşacağı baskının artacağı, gıdaya ve güvenli gıdaya olan artan talebin kriz boyutlarında yaşanabileceği öngörülmüştü. Ancak teknolojik gelişmelerde gerçekleşen hızlı ivme ile birlikte Ar-Ge çalışmalarındaki inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlar sayesinde tarımsal üretimdeki kayıpların ve israfın önüne geçilmekte ve verimlilik artırılarak güvenli gıda üretimi sağlanabilmektedir” dedi.

24 uluslararası 63 ulusal kaynaklı proje yürütülüyor

Türkiye’nin ilk ve tek 6 bölümüyle akredite olan Ziraat Fakültesi olduklarını belirten Prof. Dr. Yücel, “Üniversitemizin araştırma odaklı misyon ve vizyonuyla eşdeğer nitelikte yerelden global ölçeğe kadar sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kendi bilim disiplinlerinde edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeyi uluslararası platformda ihraç eden konumda olan yetkin akademik kadromuz tarafından, tarım ve gıda sektöründe ulusal ve uluslararası kaynaklı birçok Ar-Ge projesi yürütüyoruz. Aralarında COST, TÜBİTAK ikili işbirliği çağrısı, HORIZON 2020, IPA vb. olmak üzere fakültemiz bünyesinde toplam 24 uluslararası ve TÜBİTAK, BAP, TAGEM, Sanayi İşbirliği benzeri toplam 63 ulusal kaynaklı Ar-Ge projesinin çalışmaları sürdürülüyor. Fakülte olarak hedefimiz, tarım ve gıda sektöründe öncelikli olarak ülkemizin kalkınmasına yönelik, doğru ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasına yön vermektir. Yapılan yüksek nitelikli Ar-Ge projeleri ile sektörün gereksinim duyduğu çözüm hedeflerini Ege-Modeli markasıyla sonuçlandırmayı arzu ediyoruz” dedi.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal