Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İZİD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Sungur, kooperatiflerin işsizliğe karşı önemli bir unsur olduğuna dikkat çekerek, “Kooperatifler işsizliği önleyen demokrasi okullarıdır” dedi. Kooperatifçiliğin ‘‘Birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var’’ atasözünde de belirtildiği gibi bir güç odağı ve iktisadi faaliyetler için bir baskı aracı olduğunu dile getiren Sungur, “Kooperatifler, fertlerin tek tek altından kalkamayacağı işleri gerçekleştiren mükemmel bir dayanışma kuruluşudur. Gelir dağılımından zarar görenlerin, bu zararı etkisiz hale getirmede (dağıtımda) denge unsurudur. Maddi ve manevi ihtiyaçların en az gider ve maliyetle karşılanması mümkün olabilmektedir. Emek ve ürünün gerçek değerini bulması sağlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle kooperatifler fiyatın oluşmasında üreticinin zararlarının bertaraf edilmesinde sigorta görevi ifa eden bir demokrasi okuludur. Seçimle göreve gelip, seçimle görevden ayrılma sayesinde toplum ihtiyaçlarına daha kısa sürede cevap verme, insana hizmet konusunda en güzel fırsatları veren kurumlardır” dedi.

Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu

Tüketicilerin güvenilir, kontrolden geçmiş besin maddelerine ulaşmasının yolunun da kooperatiflerden geçtiğine vurgu yapan Sungur, “Pazarda fiyatların aşırı derecede yükselmesine kooperatifler engel olur. Bu suretle tüketicinin korunmasına da hizmet edilmiş olur. İstihdam sağlanmasında kooperatifler büyük rol oynayabilir. Bütün ülkeyi kaplayacak tesisleri, fabrikaları, emtia depoları, satış mağazaları ve eğitim kurumları ile kooperatifler işsizliğe karşı düşünülecek çarelerin birisi, belki de en etkilisidir” şeklinde konuştu.

Editör: Atakan Şen