Çiğli Halk Eğitim Merkezi'nden Farkındalık Yaratacak Etkinlik Çiğli Halk Eğitim Merkezi'nden Farkındalık Yaratacak Etkinlik

İzmir Ticaret Odası’nın İzmir’i girişimcilik ve inovasyonun merkezi yapma hedefiyle kurduğu
Dijital Dönüşüm Ofisi, kentin “dijitalleşme” konusundaki mevcut durumunu gözler önüne
sermek için ilk adımı attı. Öncelikle mevcut durumu belirlemeyi hedefleyen proje
kapsamında, 33 sorudan oluşan “Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi” ile
İzmirli firmaların “dijital dönüşüm”e yaklaşımları tespit edilecek. Toplanan verilerle kentin
“dijital dönüşüm yol haritası” çıkarılacak, eksiklikler belirlenecek.


Türkiye’de Oda-Borsa bünyesinde kurulan ilk Dijital Dönüşüm Ofisi, İzmir Ticaret Odası
bünyesinde çalışmalarına başladı. Firmalara dijital teknolojiler ile ilgili her türlü desteği
vermeyi planlayan proje ile İzmir’in dijital dönüşüm profilinin bir fotoğrafını çekilecek.
İzmir’in dijital dönüşümde mevcut durumu, fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönlerine dayalı
çıktılar elde edilecek, İzmir’in ticaret hayatının dijital dönüşümünü sağlamak üzer uygun
içerik ve programlar geliştirilecek.


ÖZGENER: YENİ İŞ MODELLERİ DOĞUYOR

Dijital dönüşümün son 10 yıl içerisinde farklı bir boyuta taşındığını belirten İzmir Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Yeni dijital teknolojiler ile hızla ilerleyen
dijital dönüşüm, ekonomik şartları ve beklentileri de değiştiriyor. Mevcut iş modelleri
dijitalleşerek dönüşüyor, yeni iş modelleri doğuyor. Bu süreçte işletmelerin adaptasyonlarını
çok önemsiyoruz. Türkiye’de ilk defa bir Oda/Borsa bünyesinde kurulan “Dijital Dönüşüm
Ofisimiz”, dijital dönüşüm stratejilerini belirlerken yol haritası hazırlamakta zorlanan
işletmelere profesyonel destek vermeyi hedefliyor. Projemizin, İzmir’in girişimcilik, inovasyon
ve dijitalleşme ekseninde dönüşümüne ciddi katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

KIZILGÜNEŞLER: İLK OLARAK MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Dijital Dönüşüm Ofisi’nin İzmirli firmalara “dijital olgunluk seviyesi” anketi uygulayarak
çalışmalarına başladığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre Kızılgüneşler, “Bu anket ile mevcut durumu görmüş olacağız. Sonrasında Metaverse,
Blok Zinciri, Yapay Zeka, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Dijital Platformlar,
Robotik, Mobilite, Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik, Akıllı Şehir gibi alanlarda firmaları
geliştirmek istiyoruz. Birbirleriyle etkileşim içerisinde olarak öğrenmeye dayalı bir sistem
oluşturmak önceliğimiz. Önümüzdeki günlerde yeni nesil ticari kanallar, teşvik ve destekler
konularında eğitim ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Süreç nasıl işleyecek?

“Firmalarda Dijital Dönüşüm Olgunluk Seviyesi Anketi”ne katılmak isteyen firmalar
https://izto.org.tr/tr/tg/dijitaldonusum linki üzerinden başvuru yapabilecek. Başvurunun
ardından firmalarla iletişime geçilecek ve firma ziyareti&saha araştırması için randevu
oluşturulacak.
Uygulama süresi olarak her firmaya 2 iş günü ayrılacak. Soru setlerine verilen cevaplar ve
firma ziyareti sırasında elde edilen gözlemler kullanılarak firma hakkında rapor hazırlanacak
ve seviyelendirme yapılacak. Değerlendirme süreci için 7 iş günü ayrılacak.

Editör: Alper ÜNALAN