Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, İzmir’de özellikle özel sektör kuruluşları nezdinde farkındalık yaratmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin STK’lar ile İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Meltem Kolday ile yürütecekleri “İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor” projesi kapsamında ilk olarak İzmir’de mevcut Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı şirketlerin haritalamasını yapacaklarını belirtti.


Öztezel, “İzmir’de, daha önce toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmayan ancak bu konuda öğrenmeye ve iş birliğine açık firmalar saptanarak, WEPs imzacısı olan veya imzacı olmadan işyerlerinde kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmalarına katkı sağlamak amacıyla halen sürdürülen iyi uygulamalar, etkinlikler, çalışmalar tespit edilecek. Haritalama ve kapasite geliştirme konularında teknik destek sağlayıcılardan biri de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, yani UN Women olacak. Yine proje kapsamında bu çalışmalara dahil olan firmalarımız farklı kategorilerde oluşturacağımız “Eşitlik Yıldızı”
ödüllendirme sistemi dahilinde ödüllendirilecekler” dedi.
İzmir’de bu konuda duyarlı olan tüm firmaları bu projeye katkı vermeye davet ettiklerini belirten Aysel Öztezel, “Hep birlikte kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlarla el ele vererek İzmir’de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gelişme sağlanmasına, aynı zamanda da kadınların girişimci yönlerinin teşvik edilmesine ve iş dünyasındaki statülerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Turizmde “HORECA” sevinci Turizmde “HORECA” sevinci

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise kadınların girişimcilik konusundaki yetkinliklerinin arttırılması ve işgücüne katılımlarının desteklenmesi amacıyla bugüne kadar birçok eğitim, seminer, proje gibi faaliyetlere imza atan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu’nun koordinatör kurumu olarak bu alandaki çalışmaları desteklemekten her zaman gurur duyduklarını ifade etti. Kestelli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Ülkemizde, tüm toplumu olumsuz yönde etkileyen en büyük sorunlardan biri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve cinsiyete dayalı şiddettir. Kadınlar, iş hayatında hala cam tavan uygulamasına maruz kalıyor, aynı işi yaptığı halde erkeklere göre daha düşük ücret alıyor, karar verici-yönetici pozisyonlarında daha az yer alıyor. Nüfusun yarısının ekonomiye katkılarından yeterince yararlanmamak, aslında hem özel sektör kuruluşları hem de ülkemiz ekonomisi için de büyük kayıptır. İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor projesi sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini bir kurum politikası olarak benimsemiş firmaların tespit edilmesi, bir anlamda vitrine çıkartılarak teşvik edilmesini son derece faydalı buluyorum. İzmir’in pek çok konuda olduğu gibi cinsiyet eşitliği alanında da ülkemiz için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Atakan Şen