TÜİK’in yaptığı Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi olduğunu söyleyen TÜGİAD Ege Şube Başkanı Durmuş, “İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde. Ancak Ege’de bu rakam yüzde 16’lara çıkıyor” dedi.

Kadınların istihdamdaki oranının fazlasıyla düşük olduğunu belirten Durmuş, “Toplumsal cinsiyet eşitliği her anlamda önemli. Bu eşitliği sağlamanın temel yollarından biri de kadın istihdamını arttırmak. Kadın ile erkek çalışan farkı iki katını geçmiş durumda. Kadın istihdamı mutlaka yükseltilmeli” diye konuştu.

Sanayici ara eleman ihtiyacını karşılama arayışında Sanayici ara eleman ihtiyacını karşılama arayışında

Genç işsizlik ve kadın istihdamı sorununu çözmemiz gerekiyor”

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 21.6 seviyesinde seyrettiğini hatırlatan TÜGİAD Ege Şube Başkanı Durmuş, “Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde  yüzde 18,4, kadınlarda ise  yüzde 27,6. İzmir’de 500 bin genç işsiz olduğu vurgulanıyor. Bu sayı son derece yüksek. Gençlerde işsizlik zaten fazlayken kadınların iş gücüne katılım ve istihdamda erkeklere göre çok gerilerde kalmaya genç yaşlardan başladığını görüyoruz. Bunu tersine çevirmek istiyorsak hem gençlerimize iş bulmamız, genç kadınları da mutlaka işgücüne katmamız gerekiyor. Biz TÜGİAD Ege Şubesi olarak bu konuda çözüm için sınırlı da olsa elimizden gelen gayreti gösteyoruz. Gençlere mentörlük yapıyoruz. Onların staj ve işle buluşması için üyelerimizle birlikte seferber oluyoruz” dedi.

Toplumsal problemlerimizin başında yüksek işsizlik ve istihdama katılım sorununun geldiğini ifade eden Durmuş, “Genç bir toplum olarak Ege’de gençlerimizi iş yaşamına katmamız gerekiyor. Bunun yolu da tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe kısacası üretimin olduğu her yerde yeni iş alanları yaratmaktan geçiyor. Bu noktada özellikle tarım, sanayi, hizmetler sektörü olmak üzere birçok alanda güçlü bir yapısı bulunan Ege ve İzmir’in istihdama yönelik teşvikler, istihdam sağlayacak yeni yatırımlara vergi indirimleri ve krediler ile desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

--

Editör: Atakan Şen