Saya Grup bünyesinde yer alan Volt Elektrik Motorları, “Sürdürülebilir Güçlü Gelecek” fikrinden hareketle çıktığı yolda dünyanın sürdürülebilir geleceğine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşımını Çevre, Toplum ve Finans olarak üç ana kulvarda önceliklendiren Volt Motor, “çevreye ve topluma faydalı olma” misyonuyla birlikte “geleceğe değer katan çalışmaları”, enerji kaynaklarını yenilenebilir ve sürdürebilir bir hale getirerek şekillendiriyor. Volt Motor, hem ürünlerinin üretimi aşamasında hem de nihai tüketiciye ulaşan ürünlerinde net karbon ayak izini azaltmak için önemli adımlar atıyor.

KÜRESEL MARKA

Sürdürülebilir Küresel Marka olmayı hedef olarak belirleyen Volt Motor, ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. İlki yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporu; güncel sürdürülebilirlik strateji çerçevesini, hedeflerini ve şirketlerinin çevresel, sosyal yönetişim alanlarındaki uygulamalarını içeriyor. Rapor; Volt Motor’un 2021 yılı boyunca gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve hayata geçirdikleri iyi uygulamaları kapsıyor. Sürdürülebilirlik strateji çatısını "Güçlü Gelecek" söylemiyle oluşturan şirket, bu odak alanlarındaki çalışmalarıyla, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlamayı hedefliyor.

UN GLOBAL COMPACT

United Nations (UN) Global Compact 160’ın üzerinde ülkede 15 binin üzerinde şirket ve 5 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifine üye olmanın önemine dikkat çeken Volt Motor Genel Müdürü Ahmet Sancak, 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact’ın dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ettiğine dikkat çekti.

İzmir ve Alanya’nın işbirliği çifte heyecan yaşattı İzmir ve Alanya’nın işbirliği çifte heyecan yaşattı

YEŞİL DÖNÜŞÜM

 “2021 yılı itibariyle başlattığımız sürdürülebilirlik temelli yeşil dönüşüm yolculuğumuz ile; ekonomik, çevresel ve sosyal riskleri ve fırsatları karar mekanizmalarımızda tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak birlikte değerlendiriyoruz.”  diyen Volt Motor Genel Müdürü Ahmet Sancak şunları da vurguladı:“Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerini kurum kültürüne ve değer zincirine yaygınlaştıran, yarattığı ekonomik, sosyal ve çevresel etkinin bilinci ile sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek için çevreye ve topluma karşı sorumlu üretim gerçekleştiren küresel bir şirket olmak, Sürdürülebilir Kalkınma vizyonumuzun temellerini oluşturuyor. Bu vizyon ile bilhassa iklim krizi sebebiyle uluslararası ticarette ortaya çıkması muhtemel yeni sistemlere adapte olarak küresel piyasalardaki rekabetçi gücümüzü korumayı hedefliyoruz”

KARBON AYAK İZİ AZALTILIYOR

Sorumlu üretim ilkesi doğrultusunda çevresel sorumlulukların bilincinde olduklarını vurgulayan Sancak konuya ilişkin şunları da söyledi:

“Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kalkınma vizyonumuz çerçevesinde; yeşil dönüşüm sürecimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nı ve Emisyon Ticaret Sistemi’ni düşük karbonlu iş modeli odaklı yatırımlarımız, devreye alacağımız yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojik uygulamalarımızı önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş yol haritamızı somut veriler ışığında geliştirmek ve net sera gazı emisyon azaltımı odaklı bir takvim oluşturabilmek adına 2021 yılında kurumsal sera gazı envanterimizi uluslararası protokollere uygun olarak (Kapsam 1-2-3) belirledik. ”

EDİTÖRE BİLGİ NOTU:

NELER YAPILIYOR?

YÜKSEK VERİMLİLİK

Volt Motor, üretmiş olduğu yüksek verimli elektrik motorları şeklinde tanımlanan IE3, IE4 ve IE5 verim sınıfına sahip ürünleri ile “Sürdürülebilir Güçlü Geleceğe” katkı sağlıyor. Bununla birlikte verimli motor kullanımı enerji maliyetlerini düşürmekte, bu verim sınıflarına sahip ürünlerle birlikte enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor.

GÜNEŞ PANELLERİ

Volt Motor doğayla uyumlu olabilmek amacıyla yenilenebilir enerji kullanımını sağlamak amacıyla üretim tesisinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirerek Güneş Enerjisi Santrali kurdu. Üretim Tesisinin çatısına 1783 adet solar paneli yerleştirildi. Bu paneller sayesinde İzmir Kemalpaşa’daki tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 30'u güneş enerjisinden sağlanıyor.

HEDEFLER BELİRLENİYOR

2021 yılında 1 milyon adete ulaşan üretimi gerçekleştirilen Volt Motor, 40’ı aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat hacmi ile Türkiye’deki en büyük elektrik motoru üreticilerinden biri. Yarattığı ihracat geliri ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Volt Elektrik Motorları, “Sürdürülebilirlik” alanında kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirledi.

Editör: Atakan Şen