2021 yılını geride bırakıp 2022 yılına adım attığımız bu günden itibaren, hukuk ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda yaşantımızı etkileyecek değişiklikler devreye girecektir.

Bu önemli değişikliklerin başlıcaları şöyledir;

2022 Yılında Asgari Ücretin 4.253,40 TL Olacağı Açıklanmıştır.

Bilindiği üzere 2021 yılında asgari ücret brüt 3.577,50 TL olarak belirlenmiş olup; brüt ücretten SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi, asgari geçim indirimi ve damga vergisi gibi kesintiler çıkarıldıktan sonra da, asgari ücretle çalışana net olarak 2.825,90 TL olarak ödenmiştir.

16 Aralık’ta yapılan açıklama ile 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete % 50.54 oranında zam yapılarak asgari ücretin brüt 5.004,00 TL, SGK primi ve işsizlik sigortası primi kesintiler çıkarıldıktan sonra da net olarak 4.253,40 TL olacağı belirlenmiştir.

2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırılmıştır.

2022 Yılında Yargıda Parasal Sınırlar Değişmiştir.

1-) İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri için parasal sınırlar 2022 yılına göre düzenlenmiştir.

- Bu kapsamda “senetle ispat zorunluluğu sınırı” 2021 yılında 4.880,00 TL iken, 2022 yılında 6.640,00 TL olmuştur. Yani, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri 6.640,00 Türk Lirasını geçtiği takdirde (2022 yılı için) senetle ispat olunması gerekir.

- İstinaf sınırı 2021 yılında 5.880,00 TL iken, 2022 yılında 8.000,00 TL olmuştur. Yani, 2022 yılı için yerel mahkemelerin verdiği hükümdeki alacak miktarı 8.000,00 TL ‘nin altında ise, yerel mahkemenin verdiği hüküm kesindir.

Hemen belirtmemiz gerekir ki, manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

- Temyiz sınırı ise 2021 yılında 78.630,00 TL iken, 2022 yılında 107.090,00 TL olmuştur. Buna göre, 2022 yılı için yerel mahkemelerin verdiği hükümdeki alacak miktarı 107.090,00 TL ‘nin altında ise, hüküm istinaf denetiminden geçtikten sonra kesinleşir. Yargıtay’da temyiz yolu kapalıdır.

- 2022 yılı için 107.090,00 TL ‘nin üzerinde olan hükümlere karşı temyiz yoluna başvurulmuşsa, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talebinin sınırı 2021 yılında 117.960,00 TL iken, 2022 yılında 160.660,00 TL olmuştur. Buna göre hükümdeki alacak miktarı 160.660,00 TL ‘nin altında ise, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talep edilemeyecekken, üzerinde olan durumlarda temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talep edilebilir.

2-) İdari yargıda da parasal sınırlar değişmiştir. Buna göre;

- 2021 yılında istinaf sınırı 7.630,00 TL iken, 2022 yılında 10.390,00 TL olmuştur.

- Temyiz sınırı ise, 2021 yılında 225.850,00 TL iken, 2022 yılında 307.600,00 TL olmuştur.

3-) Tüketici Hakem Heyetlerinin görev sınırında da 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanacak olan düzenlemeler yapılmıştır;

- 2021 yılı için 7.550,00 TL ‘nin altındaki uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli iken, bu sınır 2022 yılında 10.280,00 TL olmuştur.

- 15.430,00 TL ’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ise İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Bu sınır 2021 yılında 11.330,00 TL idi.

- 2022 yılı için 15.430,00 TL ’nin üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise başvurular Asliye Hukuk Mahkemelerine yapılmaktadır.

2022 Vergi, Harç Ve Ceza Oranları Resmi Gazetede Yayımlandı.

1-) 1 Ocak 2022 ’den itibaren geçerli olmak üzere; Özel İletişim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Damga Vergisi, harçlar, Vergi Usul Kanunu (VUK) kapsamındaki cezalar yüzde 36,2 oranında artırılmıştır.

Buna göre 2022 yılında pasaport harcı, 6 aylık süreli alanlar için 309,40 TL iken, 3 yıl ve üstünde alanlara 1.478,00 TL olmuştur.

B sınıfı ehliyet harcı da, 2021 yılında 820,00 TL iken, 2022 yılında 1.116,90 TL olmuştur.

2-) Emlak vergisi de artmış olup, Emlak Vergi Değerleme Oranı % 18.10 artırılmıştır.

Buna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6.173.000,00 TL ‘nin üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacaktır.

3-) Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yeniden değerleme oranı % 25 olarak uygulanacaktır.

Böylelikle, otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109,00 TL iken, 136,00 TL ‘ye çıkarılmıştır.

4-) 01 Ocak 2022 itibariyle; pasaport defteri 225,00 TL, kimlik değiştirme 37.50,00 TL, kayıp nedeniyle kimlik düzenlenmesi 75,00 TL, sürücü belgesi harcı 280,00 TL, motorlu araç tescil belgesi 250,00 TL, evlilik cüzdanı ise 200,00 TL ‘ye yükselmiştir.

Yeni Ekonomi Modeline Geçilmiştir.

Yeni modele göre Türkiye, “düşük faiz - yüksek kur” yöntemini tercih edecektir. Yeni ekonomik modelin en basit haliyle tanımı budur.

Şimdiye kadar Türkiye’de uygulanan ‘yüksek faiz – düşük kur’ politikasının Türkiye’ye bazı hususlarda zarar verdiği, örneğin ithalatın ihracattan daha fazla olmasına yol açtığı, bu sebeple 2022 yılında bu politikadan vazgeçilerek, tam tersi “düşük faiz - yüksek kur” yönteminin tercih edileceği belirtilmektedir.

Yeni ekonomi modelinde bulunan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın" da vatandaşlara sunulan bir fırsat olduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacaktır. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı 3-6-9-12 ay olarak açılabilecektir.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile devlet, vatandaşına dövize karşı koruma garantisi vermektedir. Bu sebeple de vatandaşın yabancı paraya yönelmeyeceği, TL de kalacağı düşünülmektedir.

Henüz daha oldukça yeni olan bu modelin neler getireceği 2022 yılında belli olacaktır.

2022 Yılında Kripto Paralara Yasal Düzenleme Gelecektir.

Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kripto paralara kişiler tarafından ilgi artmaktadır. Küçük birikim sahibi kişiler dahi bu piyasaya girmeye çalışmaktadır. Bu sebeple de küçük birikim sahibi vatandaşlarının mağduriyetini engellemek amacıyla devlet, kripto paralara yasal düzenlemeler getirilmesini gerekli görmüştür.

2022 yılında yapılacak olan düzenlemede, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi belirli tutarın üzerindeki değerler için vergi alınması, sektördeki şirketlerde sermaye ve teminat şartı aranması ve yatırımcının korunması için alım satımda denetimlerin güçlendirilmesi, düzenlemenin ana maddeleri olarak sayılmaktadır.

Görüldüğü üzere 2022 yılında bizleri birçok alanda olumlu ve olumsuz yenilikler ve değişiklikler beklemektedir.

Herkes için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl olması dileklerimizle…

Av. Çiler Nazife Koşar