Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, “Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl” temalı çalışmaları kapsamında, 7-8-9 Kasım 2022 tarihlerinde İzmir’de bir dizi program gerçekleştirecek. Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile kurul üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ve Dr. Murat Yılmaz’ın yer alacağı heyet, vatandaşların ve yerel aktörlerin sorunlarını yerinde dinleyerek, geleceğe yönelik sosyal politika stratejilerinin geliştirilmesi noktasında veriler elde edecek. İzmir’de, son yirmi yıldır hükümetlerimizin uyguladığı sosyal politikaların vatandaşlar açısından nasıl değerlendirildiği, vatandaşların yerel düzeyde yaşadığı sosyal sorunların ne olduğu, bu sorunların çözümü için ne tür öngörülere sahip olunduğu ve gelecekte ortaya çıkabilecek, ekonomik ve sosyal risklerin belirlenmesi, İzmir ziyaretinde ele alınacak konular arasında yer alacak.  Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, İzmir programında; aile, kadın, genç, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarını ve çözüm yollarını, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım, yoksulluk, istihdam konuları ve ekonominin farklı sektörlerinde yaşanan sorunlar ve çözüm yollarını, ayrıca sosyal politika odağında şehrin çözüm bekleyen diğer önemli sorunlarını ele alacak.  Ülkemizin 7 bölgesini temsilen; Mardin, Konya, Artvin, Van, Edirne, Hatay ve İzmir’den oluşan 7 ayrı ildeki temaslarda gözetilen amaçlar, kurul tarafından şu şekilde aktarıldı:  “Son 20 yılda uygulanan sosyal politikaları vatandaşlarımızla ve yerel aktörlerle istişare etmek. Bu istişareleri, 7 Bölgeden 7 İl'e ziyaretlerde bulunarak tüm paydaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini yerinde (yerelde) dinlemek. Bu durum ve tespitlerden yola çıkarak sosyal sorunların çözümüne yönelik politika stratejileri geliştirmek. 2023 ve 2053 hedeflerimize ulaşmak için teknolojik gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde ihtiyaç duyulan yeni sosyal politika alanlarını ve gelecekte risk oluşturacak sorunları belirlemek. İl temsilcilerinin kendi alanlarıyla ilgili dile getirdikleri sorunlara yönelik ortak bir anlayışı ve kurumlar arası eşgüdümü sağlamak. Ülkemizin “Sosyal Politikalar Strateji Belgesi”nin ana çerçevesini oluşturmak ve bilimsel bir veri tabanı oluşturmak.”

“SOSYAL POLİTİKALARDA 7 BÖLGE 7 İL” İZMİR PROGRAMI:

7 Kasım 2022 Pazartesi Günü Program 

• 17.00-17.15: Basın Toplantısı

Yer: Balçova Termal Otel

8 Kasım 2022 Salı Günü Program

• İyi Uygulama Örnekleri Kapsamında Kurum Ziyaretleri 

09:30 Buca Çocuk Destek Merkezi

Yer: Buca

• 11:00 Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

Yer: Narlıdere

• 14:30-15:30 Türkiye Kızılay Derneği Urla Engelsiz Yaşam Merkezi

Yer: Urla

Torbalı, İkbal Bebek için güç birliği yapıyor Torbalı, İkbal Bebek için güç birliği yapıyor

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal