DEGİAD üyelerinin ve kent kültürünün sürdürülebilir gelişimine odaklanan DEGİAD İş Geliştirme Komitesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren üye iş insanları arasındaki iletişimi artırması dışında, üyelerinin sektörel gelişmelerle ile ilgili kolektif bir çatı altında bilgi alışverişi yapmalarına da olanak sağlıyor.

Yılın ilk “Sektörler Toplantısı” etkinliği ocak ayında Hazine ve Risk yönetim uzmanı sayın Necmettin Özarslan ile birlikte yapıldı. İlimizde artan ihracat talepleri ile ilgili olarak ortaya çıkan en önemli sorunun kur dengesizliği olduğu düşüncesi ile gündemine , ‘Kur dengesizliğinden kaynaklı kayıpları önlemek için Korumalı ithalat/İhracat “konusunu alan DEGİAD İş Geliştirme Komitesi aynı toplantıda DEGİAD üyesi Okan Oğuz ile Tim ve Ticaret bakanlığı teşvik ve desteklerini konuştu.

Şubat ayı ve Mart ayı Sektörler Toplantısı etkinliğinde ise önümüzdeki yıllar için taahhüt verilen Karbon Sıfır için kendi ticaretimizi ya da işletmelerimizi nelerin beklediğini öğrenmek için ‘’Kurumsal Karbon Ayak İzi, Yeşil Mutabakat Sürecine Uyum’’ başlıklı Şubat ayı toplantısını ve “Döngüsel Ekonomi ve İş Fırsatları” konu başlığı ile ilgili de Mart ayı toplantısını düzenledi. ’Kurumsal Karbon Ayak İzi, Yeşil Mutabakat Sürecine Uyum’’ başlıklı Şubat ayı toplantısında Okay Kayhanlı ile sürdürülebilir kalkınma ve çevre için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini, kurumsal karbon ayak izini, Paris anlaşmasını konuşan DEGİAD üyeleri, mart ayı toplantısında da Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’ndan Ferda Ulutaş İşevi ve Melis Cengizhan ile “Döngüsel Ekonomi ve İş Fırsatları” başlığı altında, döngüsel ekonomi prensipleri, iş modelleri ve iş birliği ile fırsat alanları hakkında Nurol İnşaat, Vasfiye Ömercapoğlu ve Roteks Tekstil, Serra Şekeroğlu ile bir araya geldi.

DEGİAD İş Geliştirme Komitesi’nin önümüzdeki günlerdeki projeleri ile ilgili konuşan DEGİAD yönetim kurulu üyesi Cahide Fenli Akman ve Halit Coza “Türkiye iş dünyasının mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu projeler üretiyoruz. Bu projelerin en önemli amacı ise DEGİAD üyelerinin, yüksek katma değerli, çeşitlendirilmiş ve teknolojileri geliştirilmiş, döngüsel ekonomi içerisinde yer almalarına ve sürdürülebilir finansa sahip olan girişimciliğe ve yenilikçiliğe sahip olmalarına katkı koymaktır. Ayrıca kent vizyonuna katkı koyacak, Denizli'deki yerel kültür ve ürünleri teşvik edecek , sürdürülebilir

Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu Cumhuriyetin Kadınları 3. İzmir Kadınlar Kongresi'nde buluştu

Turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulmasını ve uygulanmasına yardımcı olacak projeler ile  kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal hizmetlerine erişim yoluyla, DEGİAD üyelerinin işletmelerinin büyümesini sağlayacak projeleri üretmeye devam edeceğiz.” dedi

Editör: Atakan Şen