İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı İzmir’de “Gastronomi ve Tasarım Sempozyumu” yapıldı

Sanat, tasarım ve bilimin cazibe merkezi: Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; bilim, sanat ve tasarım alanında başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Fakülte; sanat, tasarım ve bilim alanında kültürel değerleri koruyan, çağdaş sanat anlayışı çerçevesinde evrensel değerler ve disiplinlerarası yaklaşımla yaratıcı ve özgün projeler üreten, sanatsal ve estetik beğeninin topluma yayılmasını sağlayan, araştırma ve geliştirme çalışmalarını bu yönde gerçekleştiren üstün nitelikli bireyler yetiştiriyor.

Günümüzün en son trendlerini yakından izleyen, nitelikli eğitimci kadrosuyla Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; ulusal ve uluslararası alanda birçok etkinlik ve yarışmada önemli başarılar elde ediyor. Sanat, tasarım ve mimarlık sektörü gibi yaratıcı alanlarda eğitim verilerek, nitelikli üretim yapacak bilgi ve donanıma sahip elemanların yetiştirilmesi hedefiyle kurulan Fakültede; Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört temel bölüm bulunuyor. Ayrıca  Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı, Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde ise Tezhip Anasanat Dalını barındırıyor.

Fakülte, evrensel düşünce ve değerlere sahip, sorunlara analitik yaklaşabilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünler tasarlayarak bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, mesleki sorumluluk ve özgüvene sahip mezunlar yetiştiriyor. Yetkin akademik kadrosu, özenli ve güncel müfredatı ile hazırlanan güçlü programları ile geleceğin mimar, tasarımcı ve sanatçı adaylarını sektöre hazırlıyor. Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; bilim, sanat ve tasarım alanında yapılan etkinliklerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, proje, araştırma ve sanatsal tasarımlara öncülük ediyor.

+++Sanat, tasarım ve bilimin cazibe merkezi Ege GSTMF (4) (1)

Geleceğin tasarımcıları bu fakültede yetişiyor

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencileri kuramsal bilgiyi pratik uygulamalarla harmanlayıp, yeni nesil iletişim araçlarını kullanarak geleceğin tasarımcıları olarak yetişiyor. Bu bölümde eğitim alan öğrenciler, tasarım prensiplerine odaklı yaratıcı problem çözme, görsel düşünme, güçlü ve etkili iletişim becerileri kazanma, içerik geliştirme,kavramsal düşünme, kurum kimlik tasarımı oluşturma, marka yaratım süreci ile reklam ortamlarının tasarımı ve kullanımı üzerine odaklanıyor. Öğrencilerin yaratıcı metin, görüntüler, hareket ve ses gibi iletişim araçlarını yeni medya, televizyon, bilgisayar, akıllı mobil iletişim araçları, arayüz, etkileşim tasarımı, basılı ürünler ve tüm iletişim mecraları üzerinde kullanmaları konusunda eğitim görüyor. Mezunlar; reklam, film ve video yapım şirketleri olmak üzere çoklu ortam, animasyon, pazarlama ile grafik tasarım şirketlerinde içerik üreticisi olarak çalışabiliyor. Ayrıca öğrenciler, lisans eğitimlerinin ardından yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik alanda da kariyer gelişimi fırsatı yakalayabiliyor.

Resim Bölümü,uygulanan eğitim programında öğrenciler; sanatın temel bilgi ve becerileriyle ilgili temel sanat eğitimi, görsel algılama, renk, anatomi, uygulama, felsefe ve sanat tarihi gibi derslerle bu alanda çağdaş ve güncel niteliklerle donatılıyor. Bununla birlikte, öğretim süresince devam edecek atölye derslerinde çeşitli tekniklerle, öğrencinin sanat eseri yaratma ve çözümleme yetilerini geliştirecek uygulamalar gerçekleştiriyor.

+++Sanat, tasarım ve bilimin cazibe merkezi Ege GSTMF (3)

Milli ve evrensel kültür varlıkları korunuyor

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde öğrenciler;  milli ve evrensel kültür varlıkları olan geleneksel sanatların eski örneklerini belgeleyerek, onarımlarını gerçekleştirip, günlük yaşama geçirilmelerini ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmalarında etkin görevler alıyor.

Mimarlık Bölümün ise öğrenciler;  temel kavrayışı insana, doğaya ve kültüre duyarlı, mesleki bilgi, beceri ve etik ilkelere dayalı nitelikli mimarlar olarak yetişiyor. Öğrenciler, kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevreyle ilgili kuram ve uygulamayı bir arada yürüterek yerel ve evrensel ortamlardaki etkileşimin de şekillendireceği platformlarla eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında bütünleşen bir mimarlık eğitimi alıyorlar.

Fakültede Çek Cumhuriyeti, Litvanya ve Bulgaristan ile Erasmus plus değişim programı gerçekleştiriliyor.

Editör: Esra ÜNSAL Ünsal