Şehirler arası kültürel ve ticari iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, Şırnak ve İzmir’in farklı coğrafya ve kültürler açısından stratejik açıdan çok önemli bir konumda yer aldığı vurgulandı. Sivil Toplum Örgütlerinin faaliyetlerine de değinilen görüşmede, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak, her iki iş örgütünün bölgenin lokomotif STK’sı olarak iş dünyasının sorunlarına mercek tutabildiği ifade edildi. İki kurumun ortak projelerde birlikte hareket edebileceğinin de kaydedildiği ziyarette, ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren iki derneğin işbirliklerini güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek hedefinde oldukları vurgulandı.

40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama 40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama

Ziyaret kapsamında gerçekleşen toplantıda konuşma yapan Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik, Egeli iş insanlarına bölgenin ticari ve ekonomik hacmine ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Dış ticaretin özel bir şekli olan sınır ticaretine değinen Bilişik, Türkiyede sınır illerinde yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını daha ucuz ve daha kolay yoldan karşılamak amacıyla başlatılan bu ticaretin, şu anda Türkiye ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar büyük olduğunu belirterek, “Ülkemizin Irak ülkesine yapılan ihracat rakamları 2022 yılı Ekim ayı itibari ile bakıldığında 2021 yılı aynı dönemine göre %29,20 oranında artış görülmektedir. Irak ülkesine yapılan ihracatımız, 2022 ilk on aylık KDS verilerine göre 14.380 ihracatçı firma ile TÜİK Rakamlarına göre $11.303.000.000 olarak gerçekleşmiştir. İhracat rakamı toplam ihracatımızın %5,4’lik payı Irak’a yapılan ihracat olup, 2022 Yılı Ocak-Ekim toplam ihracatımızda Irak ilk 20 ülke sıralamasında 3.sırada yer almaktadır. 2022 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler aynı döneme göre sırasıyla; Almanya -%0,63 oranında azalışla 1 milyar 679 milyon dolar, ABD - %0,02 oranında düşüşle 1 milyar 306 milyon dolar ve Irak ülkesi %25,99 oranında artışla 1 milyar 418 milyon dolar gerçekleştirilmiştir. İpekyolu Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Bağlantı İdareleri bazında yapılan Ocak-Ekim ayları ihracat rakamları $ 3.150.886.289’dır. 2020 yılına göre %55 artış, 2021 yılına göre ise %29 artış göstermektedir. Habur sahasından giriş çıkış yapan Ocak-Ekim toplam araç sayısı 1.489.551 olup günlük ortalaması 4.900’dir. Geçen yılın ilk on ayına göre %26 oranında artış görülmektedir. Aynı dönemdeki yolcu sayısı 3.890.900’dir.” dedi. Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan en önemli kapılarından biri ve Ortadoğu’nun Avrupa ile ticaret ağının en önemli noktalarından biri olan Habur Sınır Kapısı’nın, ülkemizdeki büyük araç karayolu taşımacılığının yüzde 50’ye yakınına sirayet ettiğini hatırlatan Bilici, “Son yıllarda ülkemizin kalkınma hamlesinde yakaladığı ivme, uluslararası ticarette giderek artan ticaret hacmi, yeni teşvik yasasının bölgedeki illere getirdiği avantajlar ve 2023 yılı için 500 milyar dolar ihracat rakamı projeksiyonu, Habur Sınır Kapısı’nın önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu nedenlerle Habur Sınır Kapısının özellikle, ipek yolu hattındaki iller ve ülkemiz açısından çok önemli bir sınır kapısı olduğu aşikârdır. Biz Şırnak İşadamları Derneği olarak bu ticaret hattının EGİAD’lı iş insanlarıyla match edilmesinin iki bölge ticaretine büyük katkı sağlayacağını düşünmekteyiz” diye konuştu.

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, Irak’a açılan kapı olan Habur Sınır Kapısının mevcut durumunu ve bölge üzerindeki etkilerini olağanüstü bulduğunu belirterek, “Habur Sınır Kapısı, Şırnak ilinde bulunmaktadır ve bölge açısından oldukça önemli bir konumdadır. Şırnak başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu kapının avantajlarından yıllar içinde daha fazla fayda sağlayabilmelidir. Son zamanlarda artan güvenlik sorunları nedeniyle Habur Gümrük Kapısı yaklaşık 25 gün karşılıklı giriş-çıkışlara kapatılabilmektedir. Bu durum bölgedeki ihracatçıların zarar etmesine yol açabilmektedir.  Bölgemiz, İpekyolu hattındaki iller ve ülkemiz açısından çok önemli olan bu kapımızdaki sorunları tespit eden, bunları gündeme taşıyan ve sorunların çözümü için çalışan ve bölgedeki ticaret hacmine dikkat çeken Şırnak İşadamları Derneği Başkanı Nihat Bilişik’e teşekkür ederiz. Küreselleşme ekonominin bütün alanlarında olduğu gibi ticarette de önemli değişikliklere yol açmıştır. Dünya ekonomisinde görülen değişimler uluslararası ticaret hacminin önemini giderek artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınması açısından sanayi üretiminin yanı sıra ticaretteki Pazar çeşitliliği ve rekabet avantajı hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle ülkeler, kalkınma politikalarında uluslararası ticarete geniş yer vermelidirler. Şırnak İşadamları Derneği ile ticaret yapmak isteyen EGİAD’lı iş insanlarımıza köprü olabilmek sevindiricidir” dedi.

Editör: Atakan Şen