Bilindiği üzere kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı dolandırdığı iddiası ile şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma yürütülmektedir.

Faruk Fatih Özer’in, bu soruşturmadaki bir kısım müştekilerin zararını giderdiği ve zararları giderilen müştekilerin de şikayetlerinden vazgeçtikleri belirtilmektedir.

Hal böyle olunca, önce insanları dolandırdığı paraları kullanan, sonrasında da bu paralardan elde ettiği kârlarla mağdurların zararını karşılayan şüphelinin bu eyleminin cezasız mı kalacağı sorusu akla gelmektedir.

Dolandırıcılık, Uzlaştırma Prosedürünün Uygulanmasını Gerektiren Suçlardandır.

TCK 157 kapsamında dolandırıcılık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Yani şikayetçiler şikayetinden vazgeçse dahi, bu bir kamu davası olduğundan şüpheli hakkında soruşturma devam edecektir.

Ancak, her ne kadar dolandırıcılık suçu, takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değilse de, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır.

Dolandırıcılık suçu, uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardan olduğundan, müştekilerin herhangi bir şarta bağlı olarak uzlaşmaları ve de bu şartın şüpheli tarafça kabul edilmesiyle, taraflar arasında uzlaşma sağlanarak, tarafların uzlaşmış olmalarından dolayı kamu adına ‘Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar’ verilecektir.

Yani, soruşturma dosyasındaki her bir müşteki, zararının giderilmesi karşılığında şüpheli ile uzlaşmak isterse ve şüpheli de her bir müştekinin ayrı ayrı zararını giderirse, şüpheli hakkında yürütülmekte olan soruşturmada, tarafların uzlaşmış olmalarından dolayı takipsizlik kararı verilerek dosya kapatılır.

Mağdurun Zararının Giderilmesi İndirim Sebebidir.

Bununla birlikte ceza hukukunda mal varlığına karşı işlenen suçlarda, failin, mağdurun zararını gidermesi halinde, TCK 168’e göre cezasından indirim yapılır. Bu indirim, verilecek cezanın üçte ikisi kadardır.

Bu da şüphelinin, müştekilerin her birinin ayrı ayrı zararını gidermesi durumunda, müştekiler uzlaşmak istemese dahi, şüpheliye verilecek cezanın üçte ikisinin indirileceği anlamına gelmektedir.

Faruk Fatih Özer’in Suçtan Kurtulması Mümkün Mü?

Somut olayda ise, birçok insanı dolandırdığı iddia edilen şüpheli Faruk Fatih Özer’in, insanları dolandırdığı paraları kullanarak elde ettiği kârlarla mağdurların zararını karşılaması halinde, şüpheliye ya uzlaşma kapsamında hiç ceza verilmeyeceğini, ya da zararı gidermiş olması sebebiyle cezasının çok büyük bir oranda indirileceğini söyleyebiliriz.

Bu durumun dolandırıcılık suçunu cazip hale getirdiği kanımızca söylenebilir. Zira, parayla para kazanmanın kolay olduğu günümüzde, herkes bu suçu işleyerek hem kendisi lehine menfaat elde edebilir, hem de sonrasında mağdurların zararını gidererek suçtan kurtulabilir.

Tabi ki mağdurların amacı öncelikle zararlarının giderilmesidir. Bu sebeple de mağdurlara “Neden uzlaşıyorsun?” demek doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak burada mağdurların zararlarının giderilmesinin yanı sıra, suç teşkil eden eylemin de cezasız kalmaması gerekmektedir.

Bu bakımdan mağdurların bir nebze de olsa mağduriyetlerinin giderilmesi için, mağdurların zararının giderilmesinin indirim sebebi sayılmasına katılsak da, ‘uzlaşma’ ile tamamen suçun ortadan kaldırmasına kesinlikle katılmadığımızı açıkça belirtmek isteriz.

Zira bu durum yukarıda ifade etmiş olduğumuz üzere dolandırıcılık suçunu cazip hale getirecektir.

Av. Çiler Nazife Koşar