Dokuz Eylül Üniversitesİ'nin TÜBİTAK Projesi kapsamında kamu/üniversite/sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amacı ile hizmet sunmakta olan DETTO ve ayrıca akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği bir ekosistem olan DEPARK ile sanayicileri buluşturan EGİAD, üniversite -sanayi iş birliğine güzel bir örnek teşkil etti.

Karşılıklı iş birliği
Bugün 100’ün üzerinde Ar-Ge firmasına, 1000’i aşkın Ar-Ge personeline ev sahipliği yapan DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik ve DETTO TGB1 Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Selim'in katılımlarıyla gerçekleşen toplantıya çok sayıda sanayici katılım gösterdi. Ar-Ge ve inovasyon tabanlı projeler ve iş birlikleri ile yerel ve ulusal kalkınma hedefli girişimciliğin gelişimine katkı sunmak amacıyla hareket eden EGİAD’ın toplantısına Başkan Vekili Frederic Pagy ev sahipliği yaptı. Moderatörlüğünü ise Genel Sekreter Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın gerçekleştirdiği etkinlikte; üniversitelerle tez, proje, bilimsel araştırma ve staj konusunda birlikte hareket edilebileceğinin altı çizilerek, karşılıklı bilgi akışının sürekliliğine de önem verildiği ifade edildi.

frederic-pagy
Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) Önemi Büyük Toplantıda konuşan EGİAD Başkan Vekili Frederic Pagy, Dünyada yerleşik olarak bilinen ve literatürde anlamlı karşılık bulan üniversite ve sanayi işbirliği odaklı ilk uygulama ve girişimlerin Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıktığını belirterek, “ABD’nin günümüzde özellikle teknoloji ve inovasyon bağlamında bu denli önemli ve büyük bir yere sahip olmasında ABD’nin üniversiteler ve sanayicilerle işbirliği bağlamında diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha önceden ve hatta ilk olarak başlatmış olduğu projeler, programlar, girişimler ve düzenlemeler etkili olmuştur. Türkiye’de Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik dönüşümünün ekosisteminde ‘Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) özel bir yeri var. TTO’lar; Ar-Ge ve inovasyonların ticarileşmesinde öncü rol oynuyor. TTO’ların kurulup aktifleşmesi ile zabirlikte üniversitelerdeki akademik araştırma sonuçları verimli ve hızlı şekilde ticarileşmeye başladı.  TTO’lar, üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler arasında konumlanarak yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlamaya çalışıyor. Sanayicileri ve yatırımcıları, araştırmacılarla buluşturan ve sanayiye know-how aktarılmasını sağlama noktasında öncü olan TTO’lar; bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketleri kurulmasını teşvik etme, iş birliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında da faaliyet gösteriyor” dedi.

40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama 40 yıllık tecrübeye Görkemli kutlama

Etkinlik Foto
EGİAD olarak, rekabet gücü oluşturmak, korumak ve geliştirmek için ekosistemdeki değişim ve dönüşümü yakından izlediklerini kaydeden Pagy, “EGİAD olarak, teknoloji alanındaki pazarıngeleceğini belirleyebilmek için ekosistemi güçlendirmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bunun için gereken aksiyonları almada üzerimize düşeni yapmak istediğimizi belirtmek isterim” dedi.

Editör: Alper ÜNALAN