İş dünyasından seçim değerlendirmesi: “Ekonomiye odaklanılmalı” İş dünyasından seçim değerlendirmesi: “Ekonomiye odaklanılmalı”

Türkiye genelinde aktif 2 bin 900 kadar yeminli mali müşavirin hizmet verdiğini ifade eden İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, yeminli mali müşavirlerin esas olarak işletmelerin mali tablolarının,  defter ve belge kayıtlarına uygunluğunu ve gerçek durumu yansıtmasını sağlamakla sorumlu ve yetkili olduklarını söyledi.

Bu kapsamda verilen hizmetin bir kamu hizmeti olduğunu ifade eden Zengin, “Yeminli mali müşavirlerin denetim ve onayından geçmiş beyanname ve belgeler, ilgili kamu idaresi tarafından incelenmiş kabul edilmektedir.Bu nedenle, yeminli mali müşavirlerden özellikle tasdik hizmeti almak, başta vergi daireleri olmak üzere, diğer ilgili kamu kurumları, bankalar, mal ve hizmet tedarikçileri gibi kurum ve işletmeler nezdinde itibar ve güven oluşturmaktadır” dedi.

Yeminli mali müşavirler büyük tecrübeye sahip

Yeminli mali müşavirlik mesleği hakkında da bilgiler paylaşan Zengin, Yeminli Mali Müşavirliğin kariyer bir meslek olduğunu ifade etti. Yeminli Mali Müşavir olabilmek için çok ağır sınavlardan başarı sağlamak gerektiğine vurgu yapan Zengin, “Yeminli Mali müşavirlik mesleğini besleyen iki ayrı kaynak var. Birincisi, kamunun Vergi Müfettişliği, Vergi Denetmenliği, Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Gelirler Kontrolörlüğü, Sayıştay Denetçiliği, Gümrük Müfettişliği ve Profesörlük gibi kariyer mesleklerinde yetişen uzmanlar, ikincisi ise ağır sınavlarda başarı sağlamış ve en az 10 yıl süreyle piyasada Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik yapmış olanlar. Gerek başarı gösterilen ağır sınavlar, gerekse kamu ve özel sektörde  geçen hizmetler doğal olarak meslek mensuplarında vergi, muhasebe, işletmecilik, finans, yönetim gibi konularda büyük deneyim ve birikim sağlamaktadır” diye konuştu.

“Yeminli mali müşavir işleri kolaylaştırır”

İşletmelerin sürekliliği açısından iş insanlarının yeminli mali müşavirlerden daha fazla hizmet almaları gerektiğini söyleyen Zengin, vergi ve muhasebe işlemlerinin her geçen gün daha da karmaşıklaştığını ifade ederek, “İşletmeler büyüyor, üretim, istihdam, yatırım, ihracat, ithalat, uluslararası sermaye hareketleri, vergi indirim ve istisnaları için uzmanlara ihtiyaç daha da artıyor. İşletmelerin bu tür karmaşık işlemlerinin tamamını bir arada karşılayacak mesleklerin  başında yeminli mali müşavirler yer alıyor” dedi.