Üçyol-Buca arası yapım işi” ihalesinin iptaline karar verilmiş ise de, bu karar kesin bir karar değildir.

Geçtiğimiz aylarda İzmir’in en büyük yatırımı olarak lanse edilen Buca Metrosu’nun ihale süreci tamamlanmıştır. İki aşamadan oluşan bu ihalenin ilk aşamasına 13 firma, ikinci aşamasına da yeterli kriterleri sağlayan 8 firma katılmıştır.

8 firmanın vermiş olduğu teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek onay için uluslararası ihale mevzuatına göre Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD) gönderilmiştir.

Banka tarafından atanan bağımsız bilirkişinin raporuyla birlikte, ihale komisyonun hazırladığı rapor, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nca (EBRD) onaylanarak ihale süreci tamamlanmıştır. Buna göre ihale, 3 milyar 921 milyon 408 bin TL teklif veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Şirketi’ne bırakılmıştır.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Şirketi, 3 milyar 921 milyon 408 bin TL teklif ile en düşük ikinci teklifi veren şirket olmuştur. En düşük teklifi ise 3 milyar 392 milyon 950 bin TL ile Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş vermiştir.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Şirketi, Fahrettin Altay ve Karşıyaka tramvaylarını inşa eden ve halen de Narlıdere Metrosu'nu yapan firmadır. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’na (EBRD), İzmir’de daha önce de önemli raylı sistemleri yapan bu firmaya ihalenin bırakılmasını istedikleri ile ilgili görüş bildirmiştir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nca (EBRD) atanan bağımsız bilirkişinin düzenlediği rapor ile de, yapılan incelemeler ve hesaplamalar sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önerdiği firmaya ihalenin bırakılması onaylanmıştır.

Böylelikle Buca Metrosu ihalesi, en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş ‘ye değil, en düşük ikinci teklifi veren ve daha önce de İzmir’de önemli raylı sistemleri yapan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Şirketi’ne bırakılmıştır.

BUCA METROSU İHALESİNİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA MAHKEME, İHALENİN İPTALİNE KARAR VERDİ

Ancak, temel atma töreni yapıldıktan sonra ihalenin iptaline yönelik açılan dava sonucunda, davanın görüldüğü İzmir 4. İdare Mahkemesi, 3 milyar 921 milyon TL’ye mal olacak “İzmir hafif raylı sistemi 5’inci aşama Üçyol-Buca arası yapım işi” ihalesini iptal etmiştir.

Mahkeme, iptal kararının gerekçesinde ise, ihalenin en düşük teklifi veren Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş ‘ye bırakılması gerektiğini açıklamıştır.

PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?

Kamu ihaleleri kural olarak teklif usulüne göre yapılmaktadır. Yani, ihaleye katılan taraflarca verilen teklifler değerlendirilerek kamu yararını en çok gözeten firmaya ihale bırakılmaktadır.

Bir firmanın kamu yararını gözetmesi, olabilecek en uygun fiyatlandırma ile işi zamanında, sağlam ve gereği gibi yapmasıdır.

Kanımızca buradaki tek şart, en uygun fiyatı veren firmaya ihalenin verilmesi olmamalıdır. Firmanın en uygun fiyatı vermesi ile birlikte, bu fiyata gerçekten işi bitirip bitiremeyeceği ve işi gereği gibi yapması da değerlendirilmesi gereken hususlar arasındadır.

Nitekim uygulamada, ihalenin en düşük teklifi veren firmaya bırakılmasından sonra, firmanın vermiş olduğu teklifteki bedelle işi tamamlayamaması sonucunda, işin yarım kaldığı ve kamu yararının zedelendiği de sıklıkla görülmektedir.

İlaveten, ihaleye katılan firmalar, hazırladıkları ihale şartnamesinde, malzeme kalitesi, işin teslim tarihi gibi detayları da açıklamaktadır. Yapılan ihale, sözleşmedeki şartlara göre en uygun teklifi veren firmaya verileceğinden, ihale şartnamesindeki özelliklerin de önemli olduğunu açıkça belirtmek isteriz.

Tüm bunlara rağmen her ne kadar İzmir 4. İdare Mahkemesince “İzmir hafif raylı sistemi 5’inci aşama Üçyol-Buca arası yapım işi” ihalesinin iptaline karar verilmiş ise de, bu karar kesin bir karar değildir. Karara karşı, yukarıda ifade etmiş olduğumuz sebepler uyarınca üst mahkemeye itiraz edilebilir.